CFISCHER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. nov. 2009
 • CVR 32567347

Virksomheden CFISCHER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 18. november 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 8.661 DKK, mens den i 2021 var på -235.555 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.915.936 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Christian Fischer. I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Christian Fischer.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4.916’ DKK

-104%

Egenkapital

419.309’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3.611’ DKK

-103%

Årets resultat

2022-4.915.936 DKK
2021123.875.325 DKK
2020150.575.111 DKK
201929.623.490 DKK
201810.662.768 DKK
20171.644.308 DKK
201661.697.051 DKK
201512.455.404 DKK
20148.249.999 DKK
20132.168.167 DKK
20121.897.871 DKK

Likviditetsgrad

24 %

-68%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-7%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

87 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

479.515’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

9’ DKK

+104%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

14.298’ DKK

+449%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  9’
  -498’
  -163’
  -
  -653’
  1.145’
  -
  3.820’
  4.965’
  -3.611’
  -
  -3.611’
  -1.305’
  -4.916’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  1.467’
  -
  1.519’
  26.964’
  -
  -
  463.698’
  465.217’
  6.779’
  -
  -
  7.237’
  234’
  14.298’
  479.515’
  125’
  191.591’
  59’
  -
  419.309’
  -
  419.309’
  54’
  54’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  57.817’
  60.152’
  479.515’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CFISCHER HOLDING ApS 18.11.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Kronprinsensvej 44 · DK-2000 Frederiksberg 17.07.2018
Frederiksberg Alle 8A · DK-1820 Frederiksberg C 06.02.2015 16.07.2018
Havneholmen 24 · DK-1561 København V 09.09.2010 05.02.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 18.11.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-05-26 26.05.2017
2009-11-18 18.11.2009 25.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 18.11.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 18.11.2009

Direktører

Navn Fra Til
Christian Fischer 18.11.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Fischer 18.11.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CFISCHER HOLDING ApS

Kronprinsensvej 44
2000 Frederiksberg

CVR

32567347

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. november 2009

P-nummer

1015658173

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • CFISCHER ApS

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cf@cfischer.dk

Telefon

28111946

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel af enhver art samt eje og administrere ejendomme.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse