PER KAUFMANN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. sep. 2009
 • CVR 32559360

Virksomheden PER KAUFMANN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Humlebæk. De blev etableret i 7. september 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -10.725 DKK, mens den i 2022 var på -9.791 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -97.958 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-98’ DKK

+55%

Egenkapital

4.001’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-98’ DKK

+55%

Årets resultat

2023-97.958 DKK
2022-216.865 DKK
2021-241.045 DKK
202037.553 DKK
201953.782 DKK
201860.985 DKK
2017-51.388 DKK
201692.261 DKK
2015-37.577 DKK
2014468.079 DKK
2013133.569 DKK
2012547.211 DKK

Likviditetsgrad

0 %

+10%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-12%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.146’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-10%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

+21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  -
  -3’
  -
  -3’
  -98’
  -
  -98’
  -
  -98’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.146’
  4.146’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  4.146’
  125’
  3.876’
  -
  -
  4.001’
  -
  4.001’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  145’
  4.146’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PER KAUFMANN HOLDING ApS 07.09.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Gl Strandvej 274 · DK-3050 Humlebæk 30.09.2018
Gl Strandvej 274 · DK-3050 Humlebæk 07.09.2009 29.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 07.09.2009 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-09-07 07.09.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 07.09.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 07.09.2009

Direktører

Navn Fra Til
Per Thomas Kaufmann 07.09.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Thomas Kaufmann 07.09.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PER KAUFMANN HOLDING ApS

Gl Strandvej 274
3050 Humlebæk

CVR

32559360

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. september 2009

P-nummer

1015626514

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handels-, produktions- og investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller