HABA INVESTMENTS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. sep. 2009
 • CVR 32468179

Virksomheden HABA INVESTMENTS ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 24. september 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.006 DKK, mens den i 2022 var på -4.853 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 100.628 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

101’ DKK

-47%

Egenkapital

722’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

129’ DKK

-33%

Årets resultat

2023100.628 DKK
2022191.366 DKK
2021235.669 DKK
2020171.594 DKK
2019195.367 DKK
2018124.698 DKK
2017173.602 DKK
2016127.418 DKK
2015140.575 DKK
2014147.139 DKK
2013111.763 DKK
2012-3.285 DKK

Likviditetsgrad

2.194 %

-26%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-16%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

750’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-24%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

606’ DKK

+9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  136’
  -
  -
  136’
  129’
  -
  129’
  -28’
  101’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  144’
  144’
  -
  -
  -
  -
  21’
  606’
  750’
  125’
  475’
  122’
  -
  722’
  -
  722’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  28’
  750’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HABA INVESTMENTS ApS 24.09.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Baunegårdsvej 9A · DK-2820 Gentofte 24.09.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.05.2016
999999 Uoplyst 24.09.2009 02.05.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-09-24 24.09.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 24.09.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 24.09.2009

Direktører

Navn Fra Til
Birger Schyberg 24.09.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Birger Schyberg 24.09.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HABA INVESTMENTS ApS

Baunegårdsvej 9
2820 Gentofte

CVR

32468179

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. september 2009

P-nummer

1015545670

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre revisionsvirksomheder, investering i fast ejendom, aktier m.m.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-