AK EJBY HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. sep. 2009
 • CVR 32467741

Virksomheden AK EJBY HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ejby. De blev etableret i 23. september 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.708.673 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.709’ DKK

-4%

Egenkapital

10.079’ DKK

+36%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.732’ DKK

-2%

Årets resultat

20232.708.673 DKK
20222.816.098 DKK
20212.302.613 DKK
2020715.832 DKK
2019677.578 DKK
2018468.565 DKK
2017452.827 DKK
2016285.978 DKK
2015-3.750 DKK
2014-2.921 DKK
2013-188.526 DKK
2012-

Likviditetsgrad

725 %

God

Afkastningsgrad

24 %

God

Soliditetsgrad

94 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

10.762’ DKK

+41%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.955’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  12’
  2.621’
  117’
  -6’
  -
  111’
  2.732’
  -
  2.732’
  -24’
  2.709’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.806’
  -
  -
  5.806’
  5.806’
  -
  -
  2.406’
  -
  359’
  4.955’
  10.762’
  125’
  4.380’
  61’
  -
  10.079’
  -
  10.079’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  5’
  -
  683’
  10.762’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AK EJBY HOLDING ApS 23.09.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Fabriksvej 2A · DK-5592 Ejby 07.04.2020
Æblegyden 3 · DK-5592 Ejby 19.02.2018 06.04.2020
Aulbyvej 6 · DK-5500 Middelfart 23.09.2009 18.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.09.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-09-23 23.09.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 23.09.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 23.09.2009

Direktører

Navn Fra Til
Ann Kolster 23.09.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ann Kolster 23.09.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AK EJBY HOLDING ApS

Fabriksvej 2
5592 Ejby

CVR

32467741

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. september 2009

P-nummer

1015543961

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ann@livingbykolster.dk

Telefon

64403333

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og foretage investeringer og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller