TRANGRAVEN MARINA ApS

OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
 • APS
 • Etableret 23. sep. 2009
 • CVR 32466885

Virksomheden TRANGRAVEN MARINA ApS befinder sig i branchen "Lystbådehavne" og har adresse i København K. De blev etableret i 23. september 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 71.541 DKK, mens den i 2021 var på 239.507 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.076 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5’ DKK

-97%

Egenkapital

-214’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

12’ DKK

-95%

Årets resultat

20225.076 DKK
2021186.779 DKK
2020692.741 DKK
20191.420.384 DKK
2018827.023 DKK
2017996.032 DKK
2016858.595 DKK
2015684.984 DKK
2014351.541 DKK
2013240.733 DKK
2012242.942 DKK

Likviditetsgrad

65 %

+19%
Svag

Afkastningsgrad

4 %

-87%
Svag

Soliditetsgrad

-58 %

-97%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

369’ DKK

-50%

Bruttofortjeneste

72’ DKK

-70%

Gældsforpligtelser

583’ DKK

-39%

Tilgodehavende

369’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  72’
  -
  -57’
  -
  15’
  -
  -3’
  -
  -3’
  12’
  -
  12’
  -7’
  5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  300’
  -
  52’
  17’
  369’
  369’
  125’
  -339’
  -
  -
  -214’
  -
  -214’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  -
  -
  -
  -
  -
  568’
  568’
  369’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TRANGRAVEN MARINA ApS 23.09.2009 19.02.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Halvtolv 11 · DK-1436 København K 23.09.2009 19.02.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
932910 Lystbådehavne 23.09.2009 19.02.2024

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-09-23 23.09.2009 19.02.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 23.09.2009 19.02.2024

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 21.06.2023 19.02.2024
Selskabet tegnes af direktøren. 23.09.2009 20.06.2023

Direktører

Navn Fra Til
Ove Knudsen 23.09.2009
Ove Knudsen 23.09.2009 21.06.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ove Knudsen 23.09.2009
Ove Knudsen 23.09.2009 19.02.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TRANGRAVEN MARINA ApS

Halvtolv 11
1436 København K

CVR

32466885

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. september 2009

P-nummer

1015541012

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

932910
Lystbådehavne

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drift af marina og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-