EJENDOMSSELSKABET ROAR ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. sep. 2009
 • CVR 32449662

Virksomheden EJENDOMSSELSKABET ROAR ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 8. september 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 432.600 DKK, mens den i 2022 var på 508.986 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -311.313 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-311’ DKK

-190%

Egenkapital

4.883’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-399’ DKK

-190%

Årets resultat

2023-311.313 DKK
2022344.180 DKK
20211.822.199 DKK
2020338.227 DKK
2019344.414 DKK
2018286.890 DKK
2017325.652 DKK
2016308.740 DKK
2015259.014 DKK
2014192.936 DKK
2013141.983 DKK
2012818.749 DKK

Likviditetsgrad

1.194 %

+24%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-124%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

31 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

15.910’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

433’ DKK

-15%

Gældsforpligtelser

10.548’ DKK

-2%

Tilgodehavende

2.460’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  433’
  -
  -
  -
  -117’
  28’
  -310’
  -
  -282’
  -399’
  -
  -399’
  -88’
  -311’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  13.450’
  -
  -
  -
  -
  13.450’
  -
  -
  2.421’
  23’
  16’
  2.460’
  15.910’
  125’
  4.758’
  -
  -
  4.883’
  -
  4.883’
  478’
  478’
  10.072’
  -
  -
  -
  10.342’
  -
  118’
  -
  33’
  55’
  -
  206’
  15.910’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EJENDOMSSELSKABET ROAR ApS 08.09.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Frederiksborgvej 103B · DK-4000 Roskilde 12.04.2024
Rundageren 17 · DK-2640 Hedehusene 08.09.2009 11.04.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 04.12.2020
999999 Uoplyst 08.09.2009 03.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-09-08 08.09.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 08.09.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.09.2009

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Carsten Leen Jensen 08.09.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Carsten Leen Jensen 08.09.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EJENDOMSSELSKABET ROAR ApS

Frederiksborgvej 103
4000 Roskilde

CVR

32449662

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. september 2009

P-nummer

1015509577

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive ejendomsudlejningsvirksomhed samt anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja