Vandgranen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. okt. 2013
 • CVR 32298249

Virksomheden Vandgranen ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 16. oktober 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 5.283.831 DKK, mens den i 2021 var på 4.495.261 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.760.141 DKK.

I bestyrelsen sidder 2 personer, som ledes af bestyrelsesformand Poul Juhl Fischer.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6.760’ DKK

-152%

Egenkapital

32.662’ DKK

-49%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8.669’ DKK

-152%

Årets resultat

2022-6.760.141 DKK
202113.007.073 DKK
202052.296.240 DKK
2019-297.410 DKK
2018-340.119 DKK
2017-49.022 DKK
2016-104.422 DKK
2015-75.505 DKK
2014-94.532 DKK

Likviditetsgrad

10 %

-99%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-16 %

-254%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

27 %

-30%
God

Overskudsgrad

-

Balance

122.781’ DKK

-27%

Bruttofortjeneste

5.284’ DKK

+18%

Gældsforpligtelser

77.321’ DKK

-11%

Tilgodehavende

455’ DKK

-98%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  5.284’
  -
  -8’
  -
  -19.876’
  16.483’
  -
  367’
  16.850’
  -8.669’
  -
  -8.669’
  -1.909’
  -6.760’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  227’
  -
  122.327’
  -
  -
  -
  -
  122.327’
  -
  -
  -
  15’
  422’
  455’
  122.781’
  80’
  32.582’
  -
  -
  32.662’
  -
  32.662’
  12.798’
  12.798’
  67.386’
  -
  3.690’
  -
  72.970’
  -
  -
  -
  -
  15’
  71’
  4.350’
  122.781’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Vandgranen ApS 26.05.2017
ÅE VIBY ApS 16.10.2013 25.05.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Kronprinsensvej 44 · DK-2000 Frederiksberg 17.07.2018
Frederiksberg Alle 8A · DK-1820 Frederiksberg C 16.06.2017 16.07.2018
Kirkegade 26 · DK-5560 Aarup 16.10.2013 15.06.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 16.10.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-05-26 26.05.2017
2013-10-16 16.10.2013 25.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 16.10.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 16.10.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Christian Fischer 26.05.2017

Direktører

Navn Fra Til
Christian Fischer 26.05.2017
Poul Juhl Fischer 16.10.2013 26.05.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
Fischer Ejendomme A/S 01.04.2015
CFISCHER HOLDING ApS 31.12.2014 31.03.2015
ÅRUP ENTREPRENØRFORRETNING ApS 31.12.2014 31.03.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Poul Juhl Fischer 16.10.2013
Christian Fischer 16.10.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Vandgranen ApS

Kronprinsensvej 44
2000 Frederiksberg

CVR

32298249

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. oktober 2013

P-nummer

1018836935

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cf@fischerejendomme.dk

Telefon

28111946

Formål

Selskabets formål er at drive handel af enhver art samt eje og administrere ejendomme.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja