MPSOFTWARE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jan. 2009
 • CVR 31946492

Virksomheden MPSOFTWARE ApS befinder sig i branchen "Anden it-servicevirksomhed" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 28. januar 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 2.127 DKK, mens den i 2022 var på 4.758 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -132.395 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-132’ DKK

+91%

Egenkapital

236’ DKK

-36%

Omsætning

-

Resultat før skat

-132’ DKK

+91%

Årets resultat

2023-132.395 DKK
2022-1.468.295 DKK
2021184.932 DKK
2020192.950 DKK
2019420.998 DKK
201829.720 DKK
2017-113.343 DKK
2016-411.505 DKK
2015521.929 DKK
2014355.146 DKK
2013520.836 DKK
2012494.996 DKK

Likviditetsgrad

1.698 %

-52%
God

Afkastningsgrad

1 %

-32%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

251’ DKK

-34%

Bruttofortjeneste

2’ DKK

-55%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

251’ DKK

-34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  2’
  -
  -
  -
  2’
  -
  -135’
  -
  -135’
  -132’
  -
  -132’
  -
  -132’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  34’
  251’
  251’
  125’
  111’
  -
  -
  236’
  -
  236’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  15’
  251’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MPSOFTWARE ApS 28.01.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Venøgade 26 · DK-2100 København Ø 12.03.2016
Roret 57 · DK-3070 Snekkersten 02.06.2014 11.03.2016
Stengade 8B · DK-3000 Helsingør 28.01.2009 01.06.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
620900 Anden it-servicevirksomhed 28.01.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-01-28 28.01.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.01.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.01.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Vu Duc Pham 02.06.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MPSOFTWARE ApS

Venøgade 26
2100 København Ø

CVR

31946492

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. januar 2009

P-nummer

1015031170

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620900
Anden it-servicevirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mpsoftware@mpsoftware.dk

Telefon

27123425

Formål

Selskabets formål er at udvikle, markedsføre og sælge software og softwareløsninger samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller