DISCOUNT ROOM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. nov. 2008
 • CVR 31782880

Virksomheden DISCOUNT ROOM ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Solrød Strand. De blev etableret i 3. november 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 150.000 DKK, mens den i 2021 var på 141.050 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 162.497 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

162’ DKK

+1%

Egenkapital

2.026’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

208’ DKK

+1%

Årets resultat

2022162.497 DKK
2021160.367 DKK
2020110.019 DKK
2019127.769 DKK
2018130.650 DKK
201749.418 DKK
201635.148 DKK
2015-22.950 DKK
2014-31.585 DKK
2013-615.223 DKK
2012-6.710 DKK

Likviditetsgrad

655 %

+43%
God

Afkastningsgrad

7 %

+4%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.254’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

150’ DKK

+6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.490’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  150’
  -
  -
  -
  150’
  63’
  -5’
  -
  58’
  208’
  -
  208’
  -46’
  162’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  763’
  763’
  763’
  -
  -
  1.064’
  426’
  -
  1.490’
  2.254’
  125’
  1.566’
  -
  -
  2.026’
  -
  2.026’
  0
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  -
  228’
  2.254’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DISCOUNT ROOM ApS 03.11.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Engstien 6 · DK-2680 Solrød Strand 04.06.2019
Engstien 6 · DK-2680 Solrød Strand 27.04.2018 03.06.2019
Hulvejen 6 · DK-2680 Solrød Strand 12.02.2016 26.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 08.01.2009
999999 Uoplyst 03.11.2008 07.01.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-11 11.06.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.11.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Jørn Petersen Hindberg 11.06.2013
Jakub Kacprzak Hey 03.11.2008 11.06.2013

Legalle ejere

Navn Fra Til
Karolina Kacprzak Rohde 20.07.2019
Christian Valde Konstantin Søndergaard 01.07.2013 13.09.2018
Christian Steffensen 01.07.2013 13.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Valde Konstantin Søndergaard 03.11.2008 20.07.2019
Jakub Kacprzak Hey 03.11.2008
Karolina Kacprzak Rohde 03.11.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DISCOUNT ROOM ApS

Engstien 6
2680 Solrød Strand

CVR

31782880

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. november 2008

P-nummer

1014854157

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel og investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-