J.P. HOLDING 2009 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. nov. 2008
 • CVR 31782589

Virksomheden J.P. HOLDING 2009 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Solrød Strand. De blev etableret i 3. november 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på -40.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 226.838 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

227’ DKK

+72%

Egenkapital

4.625’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

236’ DKK

+79%

Årets resultat

2022226.838 DKK
2021131.547 DKK
2020249.382 DKK
2019142.888 DKK
2018-223.642 DKK
2017-85.340 DKK
20163.282.145 DKK
201541.641 DKK
2014-142.792 DKK
2013-988.900 DKK
2012239.285 DKK

Likviditetsgrad

177 %

+2%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+59%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

74 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.264’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.901’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -30’
  -
  -30’
  -54’
  -126’
  -
  71’
  236’
  -
  236’
  -9’
  227’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  60’
  -
  60’
  3.304’
  -
  -
  3.304’
  3.364’
  -
  -
  2.796’
  -
  -
  2.901’
  6.264’
  125’
  1.526’
  -
  -
  4.625’
  -
  4.625’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  643’
  -
  -
  -
  12’
  -
  1.639’
  6.264’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J.P. HOLDING 2009 ApS 03.11.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Engstien 6 · DK-2680 Solrød Strand 04.06.2019
Engstien 6 · DK-2680 Solrød Strand 27.04.2018 03.06.2019
Hulvejen 6 · DK-2680 Solrød Strand 12.02.2016 26.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.12.2008
999999 Uoplyst 03.11.2008 11.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-01 01.10.2018
2013-06-11 11.06.2013 30.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.11.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Jørn Petersen Hindberg 17.01.2024
Katarzyna Hindberg 01.10.2018 17.01.2024
Katarzyna Hindberg 01.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karolina Kacprzak Rohde 20.07.2019
Karolina Kacprzak Rohde 01.10.2018 01.10.2018
Christian Valde Konstantin Søndergaard 01.01.2013 20.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J.P. HOLDING 2009 ApS

Engstien 6
2680 Solrød Strand

CVR

31782589

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. november 2008

P-nummer

1014853819

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i datterselskaber samt at udøve enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-