KELKIF HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. okt. 2008
 • CVR 31772516

Virksomheden KELKIF HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 6. oktober 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -20.772 DKK, mens den i 2021 var på -20.137 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 227.803 DKK.

I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Franck Maurice Attia.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

228’ DKK

-91%

Egenkapital

43.744’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

194’ DKK

-93%

Årets resultat

2022227.803 DKK
20212.671.166 DKK
20202.450.537 DKK
2019-221.904 DKK
2018353.057 DKK
2017-1.627.975 DKK
201623.257.242 DKK
20153.881.431 DKK
201415.205.281 DKK
20135.215.548 DKK
20122.263.962 DKK

Likviditetsgrad

106.021 %

+131%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-19%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

43.813’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

-21’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

20.212’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -21’
  -
  -
  -
  -21’
  315’
  -451’
  351’
  215’
  194’
  -
  194’
  -
  228’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23.602’
  -
  -
  23.602’
  23.602’
  -
  -
  11.366’
  2.247’
  411’
  20.212’
  43.813’
  125’
  21.870’
  -
  -
  43.744’
  -
  43.744’
  -
  51’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  0
  19’
  43.813’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KELKIF HOLDING ApS 06.10.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Hans Edvard Teglers Vej 5 · DK-2920 Charlottenlund 27.10.2016
Hans Edvard Teglers Vej 3 · DK-2920 Charlottenlund 10.01.2015 26.10.2016
Krøyersvej 12 · DK-2930 Klampenborg 06.10.2008 09.01.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 06.10.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-04-16 16.04.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.04.2013
1.858.695 DKK 27.08.2012 28.04.2013
125.000 DKK 06.10.2008 26.08.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden. 16.04.2013

Direktører

Navn Fra Til
Franck Maurice Attia 10.04.2017
Georges Attia 13.10.2014 10.04.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Franck Maurice Attia 05.09.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KELKIF HOLDING ApS

Hans Edvard Teglers Vej 5
2920 Charlottenlund

CVR

31772516

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. oktober 2008

P-nummer

1014783004

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

22704370

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte som moderselskab og gennem investeringer i øvrigt at eje aktier og andre former for kapitalandele i virksomheder samt at drive enhver form for handel og industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed, som selskabets bestyrelse til enhver tid måtte beslutte.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja