MISTHA HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. sep. 2008
 • CVR 31759625

Virksomheden MISTHA HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kirke Hyllinge. De blev etableret i 15. september 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -12.250 DKK, mens den i 2021 var på -9.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 838.679 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

839’ DKK

+253%

Egenkapital

3.825’ DKK

+23%

Omsætning

-

Resultat før skat

834’ DKK

+258%

Årets resultat

2022838.679 DKK
2021237.591 DKK
2020488.747 DKK
2019514.808 DKK
2018451.795 DKK
2017235.077 DKK
201669.605 DKK
2015453.978 DKK
2014348.117 DKK
2013278.280 DKK
2012327.158 DKK

Likviditetsgrad

709 %

+42%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-14%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.001’ DKK

+20%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-36%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.250’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  2’
  -17’
  8’
  -7’
  834’
  -
  834’
  -
  839’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.752’
  -
  -
  2.752’
  2.752’
  -
  -
  111’
  -
  1.134’
  1.250’
  4.001’
  125’
  1.095’
  118’
  -
  3.825’
  -
  3.825’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  167’
  -
  -
  -
  9’
  -
  176’
  4.001’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MISTHA HOLDING ApS 15.09.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Valnøddevej 3 · DK-4070 Kirke Hyllinge 29.07.2014
Løvkjærgaardsvej 26 · DK-4070 Kirke Hyllinge 15.09.2008 28.07.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 15.09.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-09-15 15.09.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.09.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.09.2008

Direktører

Navn Fra Til
Michael Stig Hansen 15.09.2008

Legalle ejere

Navn Fra Til
Michael Stig Hansen 19.09.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Stig Hansen 15.09.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MISTHA HOLDING ApS

Valnøddevej 3
4070 Kirke Hyllinge

CVR

31759625

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. september 2008

P-nummer

1014739544

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være et holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej