KOSS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. sep. 2008
 • CVR 31759447

Virksomheden KOSS ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik" og har adresse i Odense S. De blev etableret i 15. september 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 2.791.781 DKK, mens den i 2021 var på 2.685.786 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -362.776 DKK.

Medarbejderstaben består af 5 personer, hvor direktionen bl.a. består af Frank Sehested.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-363’ DKK

-308%

Egenkapital

795’ DKK

-31%

Omsætning

-

Resultat før skat

-459’ DKK

-295%

Årets resultat

2022-362.776 DKK
2021174.666 DKK
2020138.354 DKK
2019-555.171 DKK
2018101.788 DKK
2017238.615 DKK
2016-5.892 DKK
2015-60.878 DKK
20143.476 DKK
201352.670 DKK
201230.715 DKK

Likviditetsgrad

133 %

+3%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

-99%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

9 %

-37%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

8.615’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

2.792’ DKK

+4%

Gældsforpligtelser

7.276’ DKK

+9%

Tilgodehavende

7.022’ DKK

+13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  2.792’
  -2.152’
  -631’
  -
  3’
  -
  -462’
  -
  -462’
  -459’
  -
  -459’
  -96’
  -363’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  1.513’
  1.513’
  -
  80’
  -
  80’
  -
  -
  -
  -
  1.593’
  4.925’
  1.077’
  -
  327’
  42’
  7.022’
  8.615’
  1.000’
  -976’
  -
  -
  795’
  -
  795’
  544’
  544’
  -
  -
  500’
  -
  1.989’
  197’
  -
  -
  -
  588’
  767’
  5.287’
  8.615’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KOSS ApS 01.03.2010
RAUMPLUS A/S 15.09.2008 28.02.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Lucernemarken 14 · DK-5260 Odense S 10.08.2017
Landbrugsvej 16 · DK-5260 Odense S 09.01.2009 09.08.2017
Klokkestøbervej 33 · DK-5230 Odense M 15.09.2008 08.01.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
464500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik 01.05.2019
469000 Ikke-specialiseret engroshandel 15.09.2008 30.04.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-01 01.06.2019
2015-06-15 15.06.2015 31.05.2019
2013-04-15 15.04.2013 14.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.000.000 DKK 15.06.2015
500.000 DKK 15.09.2008 14.06.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 15.04.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Christian Christensen 15.09.2008 01.03.2010
Carsten Dirk Bergmann 15.09.2008 01.03.2010
Palle Bech Christensen 15.09.2008 01.03.2010

Direktører

Navn Fra Til
Frank Sehested 01.03.2010
Palle Bech Christensen 15.09.2008 01.03.2010

Legalle ejere

Navn Fra Til
FSP HOLDING ApS 30.06.2019
C 204 ApS DANISH CORPORATION LTD. 15.06.2015
Frank Sehested 01.03.2010 30.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Michael Storkehave 15.09.2008
Frank Sehested 15.09.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KOSS ApS

Lucernemarken 14
5260 Odense S

CVR

31759447

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. september 2008

P-nummer

1014739021

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

464500
Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

fsp@coss.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel og anden hermed forbunden virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

1.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

5

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-