AASN Holding A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. aug. 2008
 • CVR 31618878

Virksomheden AASN Holding A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 1. august 2008 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -119.619.000 DKK, mens den i 2021 var på -4.514.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -241.808.000 DKK.

I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Louise Søndergaard Andersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-241.808’ DKK

-293%

Egenkapital

1.085.227’ DKK

-18%

Omsætning

-

Resultat før skat

-270.704’ DKK

-264%

Årets resultat

2022-241.808.000 DKK
2021125.008.000 DKK
202068.622.000 DKK
201980.026.000 DKK
2018-28.582.000 DKK
201724.634.000 DKK
2016589.205.000 DKK
201550.555.000 DKK
201439.654.000 DKK
201335.466.000 DKK

Likviditetsgrad

1.532 %

+124%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

94 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.152.320’ DKK

-25%

Bruttofortjeneste

-119.619’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.027.715’ DKK

-27%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -119.619’
  -
  -
  -
  -
  12.017’
  -
  -17.212’
  -5.195’
  -270.704’
  -
  -270.704’
  -28.896’
  -241.808’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  124.605’
  -
  -
  124.605’
  124.605’
  -
  -
  30.448’
  5.819’
  4.082’
  1.027.715’
  1.152.320’
  10.000’
  1.075.227’
  -
  -
  1.085.227’
  -
  1.085.227’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.140’
  -
  59.187’
  -
  -
  -
  67.093’
  1.152.320’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AASN Holding A/S 31.08.2016
ASN SONDEX A/S 01.08.2008 30.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Fjordvej 78 · DK-6000 Kolding 20.10.2018
Fjordvej 78 · DK-6000 Kolding 06.09.2016 19.10.2018
Skolebakken 5 · DK-6000 Kolding 31.08.2016 05.09.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.05.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-31 31.08.2016
2015-07-07 07.07.2015 30.08.2016
2014-11-28 28.11.2014 06.07.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
10.000.000 DKK 01.08.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. 28.11.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Aage Søndergaard Nielsen 04.03.2020
Louise Søndergaard Andersen 01.08.2008 03.03.2020
Mikkel Søndergaard Nielsen 01.08.2008

Direktører

Navn Fra Til
Aage Søndergaard Nielsen 01.08.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Søndergaard Nielsen 01.08.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AASN Holding A/S

Fjordvej 78
6000 Kolding

CVR

31618878

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. august 2008

P-nummer

1014627827

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

10.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej