MSN A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. aug. 2008
 • CVR 31618835

Virksomheden MSN A/S befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 1. august 2008 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -414.654 DKK, mens den i 2021 var på -414.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -148.451.852 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Mikkel Søndergaard Nielsen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Aage Søndergaard Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-148.452’ DKK

-325%

Egenkapital

501.439’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

-148.452’ DKK

-275%

Årets resultat

2022-148.451.852 DKK
202166.066.000 DKK
202042.114.000 DKK
201940.460.000 DKK
2018-12.026.000 DKK
201716.435.000 DKK
2016295.139.000 DKK
201525.616.000 DKK
201419.561.000 DKK
201317.202.000 DKK
201219.606.000 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-13 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

501.511’ DKK

-26%

Bruttofortjeneste

-415’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -415’
  -545’
  -
  -
  -66.721’
  7.896’
  -89.627’
  -
  -81.731’
  -148.452’
  -
  -148.452’
  -
  -148.452’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  14.407’
  -
  -
  -
  -
  14.407’
  -
  -
  -
  -
  3.695’
  -
  501.511’
  10.000’
  481.439’
  10.000’
  -
  501.439’
  -
  501.439’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  48’
  -
  72’
  501.511’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MSN A/S 31.08.2016
MSN SONDEX A/S 01.08.2008 30.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Niels Andersens Vej 51 · DK-2900 Hellerup 13.02.2019
Niels Andersens Vej 51 · DK-2900 Hellerup 21.09.2017 12.02.2019
Niels Andersens Vej 51 · DK-2900 Hellerup 31.08.2016 20.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 11.11.2011
999999 Uoplyst 01.08.2008 10.11.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-31 31.08.2016
2010-06-08 08.06.2010 30.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
10.000.000 DKK 01.08.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformand i forening eller den samlede bestyrelse. 08.06.2010

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Lone Finnerup Juhl 02.06.2020
Inge Margrethe Nielsen 01.08.2008 02.06.2020
Mikkel Søndergaard Nielsen 01.08.2008

Direktører

Navn Fra Til
Mikkel Søndergaard Nielsen 01.08.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikkel Søndergaard Nielsen 01.08.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MSN A/S

Niels Andersens Vej 51
2900 Hellerup

CVR

31618835

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. august 2008

P-nummer

1014627800

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

m.sondergaard1969@gmail.com

Telefon

41433744

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformand i forening eller den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

10.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja