LSA A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. aug. 2008
 • CVR 31618827

Virksomheden LSA A/S befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Malling. De blev etableret i 1. august 2008 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -65.850.000 DKK, mens den i 2021 var på -377.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -117.042.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Louise Søndergaard Andersen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Aage Søndergaard Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-117.042’ DKK

-429%

Egenkapital

460.576’ DKK

-20%

Omsætning

-

Resultat før skat

-129.157’ DKK

-374%

Årets resultat

2022-117.042.000 DKK
202135.570.000 DKK
202015.922.000 DKK
201926.817.000 DKK
2018-12.231.000 DKK
201714.427.000 DKK
2016294.285.000 DKK
201524.654.000 DKK
201419.447.000 DKK
201316.704.000 DKK
201218.626.000 DKK

Likviditetsgrad

20.953 %

+256%
God

Afkastningsgrad

-14 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

462.630’ DKK

-21%

Bruttofortjeneste

-65.850’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

430.378’ DKK

-21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -65.850’
  -365’
  -319’
  -
  -66.534’
  4.418’
  -
  -6.865’
  -2.447’
  -129.157’
  -
  -129.157’
  -12.115’
  -117.042’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32.252’
  -
  -
  32.252’
  32.252’
  -
  -
  100.893’
  84’
  2.105’
  430.378’
  462.630’
  10.000’
  448.522’
  2.054’
  -
  460.576’
  -
  460.576’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  -
  2.054’
  462.630’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LSA A/S 31.08.2016
LSN SONDEX A/S 01.08.2008 30.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Starupvej 225 · DK-8340 Malling 02.07.2018
Præsteskoven 24 · DK-6100 Haderslev 31.08.2016 01.07.2018
Marsvej 5 · DK-6000 Kolding 16.09.2015 30.08.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 11.11.2011
999999 Uoplyst 01.08.2008 10.11.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-31 31.08.2016
2010-06-08 08.06.2010 30.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
10.000.000 DKK 01.08.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformand i forening eller den samlede bestyrelse. 08.06.2010

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Benny Søndergaard Andersen 02.06.2020
Louise Søndergaard Andersen 01.08.2008
Inge Margrethe Nielsen 01.08.2008 02.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Louise Søndergaard Andersen 01.08.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Louise Søndergaard Andersen 01.08.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LSA A/S

Starupvej 225
8340 Malling

CVR

31618827

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. august 2008

P-nummer

1014627797

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

louise@praesteskoven.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformand i forening eller den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

10.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja