F LANGE EJENDOM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. jul. 2008
 • CVR 31606187

Virksomheden F LANGE EJENDOM ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Føllenslev. De blev etableret i 10. juli 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 428.102 DKK, mens den i 2021 var på 464.125 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 49.402 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

49’ DKK

-38%

Egenkapital

506’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

76’ DKK

-34%

Årets resultat

202249.402 DKK
202180.182 DKK
202097.866 DKK
201934.353 DKK
20189.396 DKK
20173.507 DKK
201639.076 DKK
201545.264 DKK
201422.520 DKK
201318.116 DKK
20128.095 DKK

Likviditetsgrad

0 %

+10%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

-9%
Svag

Soliditetsgrad

6 %

+12%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

8.950’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

428’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

8.444’ DKK

-1%

Tilgodehavende

21’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  428’
  -
  -80’
  -
  348’
  -
  -272’
  -
  -272’
  76’
  -
  76’
  -27’
  49’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  8.929’
  -
  -
  -
  -
  8.929’
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  8.950’
  125’
  381’
  -
  -
  506’
  -
  506’
  -
  -
  1.660’
  -
  -
  -
  1.691’
  6.041’
  -
  410’
  27’
  -
  61’
  6.753’
  8.950’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
F LANGE EJENDOM ApS 10.07.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Havnsøvej 22 · DK-4591 Føllenslev 10.07.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.10.2008
999999 Uoplyst 10.07.2008 30.09.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-04-21 21.04.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 10.07.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af selskabets direktør. 21.04.2009

Direktører

Navn Fra Til
Frank Lange 10.07.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frank Lange 10.07.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

F LANGE EJENDOM ApS

Havnsøvej 22
4591 Føllenslev

CVR

31606187

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. juli 2008

P-nummer

1014587159

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som selskab i henhold til Landbrugsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2007 om landbrugsejendomme, herun-der foretage anlægsinvestering i og eje og besidde landbrugsejendommen Dru-sebjergvej 18, 4520 Svinninge, og hermed forbunden virksomhed, samt anden relevant virksomhed efter landmanden i selskabets, Frank Langes, bestemmelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af selskabets direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-