DENT FIX HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2008
 • CVR 31599377

Virksomheden DENT FIX HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Them. De blev etableret i 26. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.154 DKK, mens den i 2021 var på -8.376 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 882.671 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

883’ DKK

+834%

Egenkapital

5.105’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

881’ DKK

+847%

Årets resultat

2022882.671 DKK
202194.471 DKK
2020640.810 DKK
20191.652.549 DKK
2018401.872 DKK
2017215.008 DKK
2016109.777 DKK
2015279.172 DKK
2014472.906 DKK
2013448.287 DKK
2012-32.377 DKK

Likviditetsgrad

57 %

-58%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+17%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.269’ DKK

+18%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

94’ DKK

-50%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  0
  -1’
  889’
  889’
  881’
  -
  881’
  -
  883’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.174’
  -
  -
  5.174’
  5.174’
  -
  -
  -
  -
  11’
  94’
  5.269’
  125’
  346’
  118’
  -
  5.105’
  -
  5.105’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  76’
  -
  -
  -
  7’
  -
  164’
  5.269’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DENT FIX HOLDING ApS 26.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Tømmerbyvej 12 · DK-8653 Them 15.11.2023
Tømmerbyvej 12 · DK-8653 Them 26.06.2008 14.11.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 26.06.2008 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-06-26 26.06.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 26.06.2008

Direktører

Navn Fra Til
Brian Højgaard Thomsen 26.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Højgaard Thomsen 26.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DENT FIX HOLDING ApS

Tømmerbyvej 12
8653 Them

CVR

31599377

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2008

P-nummer

1014568804

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, udøve ejerbeføjelser og drive formueforvaltning i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej