STUBOGGREN.DK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. jun. 2008
 • CVR 31576601

Virksomheden STUBOGGREN.DK ApS befinder sig i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter" og har adresse i Kvistgård. De blev etableret i 25. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 16.458.589 DKK, mens den i 2022 var på 15.789.263 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.347.293 DKK.

Medarbejderstaben består af 35 personer, hvor direktionen bl.a. består af Martin Ellekilde. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Torben Fog.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.347’ DKK

-4%

Egenkapital

7.578’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.785’ DKK

-4%

Årets resultat

20231.347.293 DKK
20221.399.009 DKK
20211.662.736 DKK
2020433.743 DKK
20191.436.803 DKK
20182.479.024 DKK
20172.096.525 DKK
20161.073.776 DKK
2015275.470 DKK
2014335.078 DKK
2013515.979 DKK
2012461.104 DKK

Likviditetsgrad

160 %

+10%
God

Afkastningsgrad

11 %

-11%
God

Soliditetsgrad

41 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

18.292’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

16.459’ DKK

+4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

16.916’ DKK

+14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  16.459’
  -13.983’
  -547’
  -
  1.928’
  0
  -
  -
  0
  1.785’
  -
  1.785’
  -437’
  1.347’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  14’
  1.094’
  -
  1.108’
  -
  -
  268’
  268’
  1.376’
  2.973’
  10.381’
  -
  -
  0
  16.916’
  18.292’
  188’
  7.001’
  390’
  -
  7.578’
  -
  7.578’
  28’
  173’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.010’
  -
  2.934’
  -
  10.541’
  18.292’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STUBOGGREN.DK ApS 02.12.2016
GRIBSKOV STUBOGGREN.DK ApS 25.06.2008 01.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Oldenvej 8C · DK-3490 Kvistgård 06.12.2019
Højvejen 36 · DK-3120 Dronningmølle 25.06.2008 05.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
21000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter 25.06.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-10-10 10.10.2022
2017-12-20 20.12.2017 09.10.2022
2016-12-02 02.12.2016 19.12.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
187.500 DKK 20.12.2017
125.000 DKK 25.06.2008 19.12.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 20.12.2017
Selskabet tegnes af en direktør 25.06.2008 19.12.2017

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Nickolai Schlechter 10.10.2022
Michael Tranekjær Skaubye 10.10.2022
Martin Ellekilde 10.10.2022

Direktører

Navn Fra Til
Michael Tranekjær Skaubye 20.12.2017
Michael Skaubye 20.12.2017
Martin Ellekilde 25.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Skaubye 20.12.2017
Michael Tranekjær Skaubye 20.12.2017
Nickolai Schlechter 25.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STUBOGGREN.DK ApS

Oldenvej 8
3490 Kvistgård

CVR

31576601

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. juni 2008

P-nummer

1014533555

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

21000
Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drive virksomhed indenfor naturpleje og skovbrug, herunder bl.a. træbeskæring, fældning, fræsning, rydning, flishugning og beplantning samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Registeret kapital

187.500 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

35

Reklamebeskyttelse

Ja