XAX409 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2008
 • CVR 31514754

Virksomheden XAX409 ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i København S. De blev etableret i 26. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -45 DKK, mens den i 2022 var på -7 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -47 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+100%

Egenkapital

-3.094’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

-370%

Årets resultat

2023-47 DKK
2022-278.856 DKK
2021-992.587 DKK
2020-21.535 DKK
2019-1.170.874 DKK
20182.591.811 DKK
2017-2.671.773 DKK
2016-1.962 DKK
20150 DKK
2014-6.435 DKK
2013-5.625 DKK
2012-144.331 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-93%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-67 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-4.618.476 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

-93%

Bruttofortjeneste

0 DKK

-543%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

-93%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  0
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  0
  125’
  -3.219’
  -
  -
  -3.094’
  -
  -3.094’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.094’
  -
  -
  -
  -
  -
  3.094’
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
XAX409 ApS 26.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Prøvestensbroen 3 · DK-2300 København S 23.04.2012
Amager Strandvej 162 · DK-2300 København S 26.06.2008 22.04.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 31.12.2010
771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 28.04.2009 30.12.2010
479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder 08.04.2009 27.04.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-12-10 10.12.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.12.2014

Direktører

Navn Fra Til
Naheeda Meraj Lene Amjad 26.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Naheeda Meraj Lene Amjad 26.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

XAX409 ApS

Prøvestensbroen 3
2300 København S

CVR

31514754

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2008

P-nummer

1014529531

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

flexbil@mail.dk

Telefon

32979853

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i alle former for fast ejendom, udlejning og administration af samme samt leasingvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-