DANSK EJENDOMSINVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. mar. 1998
 • CVR 20919574

Virksomheden DANSK EJENDOMSINVEST ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i København S. De blev etableret i 1. marts 1998 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 7.247.546 DKK, mens den i 2021 var på 8.041.138 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.046.831 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Naheeda Meraj Lene Amjad.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.047’ DKK

-28%

Egenkapital

55.083’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.983’ DKK

-24%

Årets resultat

20221.046.831 DKK
20211.455.260 DKK
20202.798.513 DKK
20197.107.146 DKK
20188.909.674 DKK
20173.558.775 DKK
20163.157.773 DKK
20151.083.347 DKK
2014913.270 DKK
201315.667 DKK
201272.679 DKK

Likviditetsgrad

20 %

-35%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

-19%
Svag

Soliditetsgrad

31 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

179.851’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

7.248’ DKK

-10%

Gældsforpligtelser

116.934’ DKK

+3%

Tilgodehavende

10.480’ DKK

-28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  7.248’
  -2.360’
  -196’
  -
  4.691’
  131’
  -
  -
  131’
  1.983’
  -
  1.983’
  -937’
  1.047’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  775’
  -
  169.106’
  249’
  -
  15’
  265’
  169.371’
  -
  515’
  73’
  8.252’
  1.544’
  10.480’
  179.851’
  325’
  54.643’
  115’
  -
  55.083’
  -
  55.083’
  7.835’
  7.835’
  63.722’
  -
  -
  -
  63.722’
  -
  1.288’
  46.571’
  -
  -
  4.259’
  53.212’
  179.851’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DANSK EJENDOMSINVEST ApS 01.03.1998

Adresse

Adresse Fra Til
Prøvestensbroen 3 · DK-2300 København S 23.04.2012
Amager Strandvej 162 · DK-2300 København S 10.01.2008 22.04.2012
Krimsvej 29B · DK-2300 København S 07.05.2002 09.01.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 02.06.2019
477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst 01.06.2019 01.06.2019
477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst 01.01.2008 31.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-04-01 01.04.2020
2009-12-07 07.12.2009 31.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
325.000 DKK 12.05.2000
125.000 DKK 01.03.1998 11.05.2000

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.04.2020
Selskabet tegnes af een direktør. 07.12.2009 31.03.2020

Direktører

Navn Fra Til
Naheeda Meraj Lene Amjad 01.03.1998

Reelle ejere

Navn Fra Til
Naheeda Meraj Lene Amjad 01.03.1998

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DANSK EJENDOMSINVEST ApS

Prøvestensbroen 3
2300 København S

CVR

20919574

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. marts 1998

P-nummer

1004588215

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i alle former for fast ejendom, udlejning og administration af samme, udlåndsvirksomhed i alle former for aktiviter, at købe og sælge værdipapirer, investering i værdipapirer for lånte midler, valutaterminsforretninger og beslægtet virksomhed samt andre aktiviteter efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

325.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Nej