UTJ HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jun. 2008
 • CVR 31479339

Virksomheden UTJ HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 3. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.737 DKK, mens den i 2022 var på -8.340 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 941.078 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

941’ DKK

+23%

Egenkapital

8.531’ DKK

+12%

Omsætning

-

Resultat før skat

939’ DKK

+23%

Årets resultat

2023941.078 DKK
2022765.752 DKK
2021961.764 DKK
202035.143 DKK
2019183.473 DKK
2018347.273 DKK
2017278.370 DKK
2016788.354 DKK
2015946.344 DKK
2014633.676 DKK
2013382.826 DKK
2012548.593 DKK

Likviditetsgrad

67 %

-20%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+4%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.772’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

161’ DKK

-58%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  5’
  -1’
  944’
  948’
  939’
  -
  939’
  -2’
  941’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8.611’
  -
  -
  8.611’
  8.611’
  -
  -
  95’
  -
  5’
  161’
  8.772’
  125’
  1.448’
  -
  -
  8.531’
  -
  8.531’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  241’
  8.772’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
UTJ HOLDING ApS 03.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Paradisbakken 6 · DK-8600 Silkeborg 03.06.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 03.06.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-04-13 13.04.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion 13.04.2010

Direktører

Navn Fra Til
Uffe Thorbjørn Jacobsen 03.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Uffe Thorbjørn Jacobsen 03.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

UTJ HOLDING ApS

Paradisbakken 6
8600 Silkeborg

CVR

31479339

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. juni 2008

P-nummer

1014468729

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, udøve ejerbeføjelser og drive formueforvaltning i forbindelse hermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej