ISLANDSGADE 40 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. maj 2008
 • CVR 31472970

Virksomheden ISLANDSGADE 40 ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Haslev. De blev etableret i 24. maj 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.120.731 DKK, mens den i 2021 var på 309.148 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 898.685 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

899’ DKK

+546%

Egenkapital

1.879’ DKK

+92%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.102’ DKK

+518%

Årets resultat

2022898.685 DKK
2021139.068 DKK
2020113.331 DKK
2019134.246 DKK
2018131.015 DKK
2017-11.390 DKK
2016-17.278 DKK
201530.317 DKK
201453.509 DKK
2013-4.151 DKK
2012132.379 DKK

Likviditetsgrad

25.834 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

57 %

+675%
God

Soliditetsgrad

100 %

+214%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.886’ DKK

-39%

Bruttofortjeneste

1.121’ DKK

+263%

Gældsforpligtelser

7’ DKK

-100%

Tilgodehavende

1.886’ DKK

+548%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.121’
  -
  -
  -
  1.075’
  42’
  -23’
  -
  19’
  1.102’
  -
  1.102’
  -204’
  899’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  180’
  1.886’
  1.886’
  125’
  1.754’
  -
  -
  1.879’
  -
  1.879’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  7’
  1.886’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ISLANDSGADE 40 ApS 24.05.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Rysagervej 20 · DK-4690 Haslev 26.09.2019
Islandsgade 40 · DK-4690 Haslev 24.05.2008 25.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 24.05.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-05-25 25.05.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 24.05.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør alene. 25.05.2011

Direktører

Navn Fra Til
Karsten Flemming Drostgaard 24.05.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karsten Flemming Drostgaard 24.05.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ISLANDSGADE 40 ApS

Rysagervej 20
4690 Haslev

CVR

31472970

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. maj 2008

P-nummer

1014450056

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kdrost@godmail.dk

Telefon

21283903

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive ejendomsselskab samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller