ISLANDSGADE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. maj 2008
 • CVR 31472946

Virksomheden ISLANDSGADE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Haslev. De blev etableret i 24. maj 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -2.375 DKK, mens den i 2020 var på -2.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.441 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

+2%

Egenkapital

933’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

+3%

Årets resultat

2021-3.441 DKK
2020-3.524 DKK
2019-4.892 DKK
2018-3.748 DKK
2017-1.371 DKK
2016-2.797 DKK
2015-2.829 DKK
2014-2.800 DKK
2013-4.980 DKK
2012-3.918 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-99%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

95 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

980’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

+5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

-99%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -4’
  -
  -4’
  -1’
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  980’
  980’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  980’
  125’
  -49’
  -
  -
  933’
  -
  933’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  -
  2’
  -
  46’
  980’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ISLANDSGADE HOLDING ApS 24.05.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Rysagervej 20 · DK-4690 Haslev 14.09.2016
Rysagervej 20 · DK-4690 Haslev 24.05.2008 13.09.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 24.05.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-05-24 24.05.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 24.05.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør alene. 24.05.2008

Direktører

Navn Fra Til
Karsten Flemming Drostgaard 24.05.2008

Legalle ejere

Navn Fra Til
Karsten Flemming Drostgaard 16.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karsten Flemming Drostgaard 24.05.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ISLANDSGADE HOLDING ApS

Rysagervej 20
4690 Haslev

CVR

31472946

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. maj 2008

P-nummer

1014449902

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, at eje værdipapirer, foretage investeringer, formueforvaltning samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-