TITIME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. apr. 2008
 • CVR 31429277

Virksomheden TITIME ApS befinder sig i branchen "Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler" og har adresse i Albertslund. De blev etableret i 30. april 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Lars Høg-Iversen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

140’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20230 DKK
20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20160 DKK
20150 DKK
20140 DKK
20138.688 DKK
20122.792 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

140’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

51’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  89’
  89’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  89’
  46’
  -
  -
  -
  5’
  51’
  140’
  140’
  -
  -
  -
  140’
  -
  140’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  140’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TITIME ApS 13.07.2008
TITIME ApS UNDER STIFTELSE 30.04.2008 12.07.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Topperne 13 · DK-2620 Albertslund 14.01.2021
Langelinie Allé 17 · DK-2100 København Ø 04.01.2021 13.01.2021
Smedeland 13 · DK-2600 Glostrup 09.12.2017 03.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler 02.08.2008
999999 Uoplyst 30.04.2008 01.08.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-01 01.12.2015
2009-08-15 15.08.2009 30.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 13.07.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse. 15.08.2009

Direktører

Navn Fra Til
Lars Høg-Iversen 09.12.2017
Michael Andreas Bank 01.12.2015 09.12.2017
Poul Erik Høg-Iversen 20.09.2009 01.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Høg-Iversen 09.12.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TITIME ApS

Topperne 13
2620 Albertslund

CVR

31429277

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. april 2008

P-nummer

1014427666

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • TID TIL MERE ApS

Branchekode

812290
Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lars.hog.iversen@gmail.com

Telefon

30259525

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at hjemmeservice, rengøring og anden servicevirksomhed. Selskabet kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, som er beslægtet hermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

Revisor

-