QVADIS HOLDING ApS

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 16. nov. 2007
 • CVR 31070244

Virksomheden QVADIS HOLDING ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Næstved. De blev etableret i 16. november 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2017 på 0 DKK, mens den i 2016 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

422’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20170 DKK
20160 DKK
20150 DKK
20140 DKK
20130 DKK
20121.869 DKK

Likviditetsgrad

5 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

61 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

692’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

270’ DKK

0%

Tilgodehavende

13’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  5’
  5’
  -
  129’
  -
  129’
  544’
  -
  -
  544’
  678’
  13’
  -
  -
  -
  -
  13’
  692’
  422’
  -
  -
  -
  422’
  -
  422’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  270’
  270’
  692’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
QVADIS HOLDING ApS 16.11.2007 25.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Gramsvej 10 · DK-4700 Næstved 05.12.2015 25.08.2020
Peter Bangs Vej 276 · DK-2500 Valby 07.10.2015 04.12.2015
Hvidovrevej 148 · DK-2650 Hvidovre 16.11.2007 06.10.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008 25.08.2020
980000 Uoplyst 16.11.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-01 01.12.2015 25.08.2020
2015-10-31 31.10.2015 30.11.2015
2007-11-16 16.11.2007 30.10.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
608.944 DKK 16.11.2007 25.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 09.08.2018 05.10.2018
Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse. 16.11.2007 07.12.2017

Direktører

Navn Fra Til
Michael Andreas Bank 01.12.2015 07.12.2017
Poul Erik Høg-Iversen 20.09.2009 07.02.2011
Lars Høg-Iversen 16.11.2007 20.09.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

QVADIS HOLDING ApS

Gramsvej 10
4700 Næstved

CVR

31070244

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. november 2007

P-nummer

1013803885

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og administrere disse, samt at rådgive virksomheder. Selskabet kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, som er beslægtet hermed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

608.944 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-