BOLIND A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 22. maj 1947
 • CVR 31426618

Virksomheden BOLIND A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med hårde hvidevarer" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 22. maj 1947 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 28.091.000 DKK, mens den i 2020 var på 38.534.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.544.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 48 personer, hvor direktionen bl.a. består af Peter Egede Andersen. I bestyrelsen sidder 7 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jens Pilholm.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5.544’ DKK

-158%

Egenkapital

31.383’ DKK

-15%

Omsætning

254.311’ DKK

-24%

Resultat før skat

-5.544’ DKK

-180%

Årets resultat

2021-5.544.000 DKK
20209.533.000 DKK
2019-39.117.000 DKK
2018-19.874.000 DKK
20171.351.000 DKK
20165.802.000 DKK
20154.744.000 DKK
20146.738.000 DKK
20133.256.000 DKK
20123.832.000 DKK

Likviditetsgrad

186 %

+5%
God

Afkastningsgrad

-6 %

-178%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

37 %

-1%
God

Overskudsgrad

-2 %

-189%
Svag

Balance

84.642’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

28.091’ DKK

-27%

Gældsforpligtelser

43.585’ DKK

-14%

Tilgodehavende

73.376’ DKK

-15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  254.311’
  28.091’
  -31.080’
  -1.952’
  -
  -4.941’
  8’
  -
  -
  8’
  -5.544’
  -
  -5.544’
  -
  -5.544’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  1.710’
  1.710’
  -
  633’
  -
  9.505’
  -
  -
  -
  51’
  11.266’
  34.348’
  30.326’
  -
  1.486’
  16’
  73.376’
  84.642’
  5.911’
  25.472’
  -
  -
  31.383’
  -
  31.383’
  -
  9.674’
  -
  -
  -
  -
  4.206’
  -
  -
  14.286’
  -
  16.632’
  -
  39.379’
  84.642’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BOLIND A/S 22.05.2014
A/S BOLIND-HANDEL 22.05.1947 21.05.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Østmarken 6 · DK-2860 Søborg 22.05.1947

Branchekode

Branchekode Fra Til
464310 Engroshandel med hårde hvidevarer 01.01.2008
514310 Engroshandel med hårde hvidevarer 18.10.1999 31.12.2007
748390 Anden kontorservice 22.05.1947 17.10.1999

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-22 22.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
5.911.000 DKK 06.07.1994
5.136.000 DKK 13.07.1990 05.07.1994
5.036.000 DKK 13.10.1988 12.07.1990

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren. I formandens fravær da næstformanden eller bestyrelsens formand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller bestyrelsens næstformand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer 22.05.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jimmy Bjørn Povlsen 15.06.2022
John Nielsen 22.06.2020
Allan Werge 23.05.2019 15.06.2022

Direktører

Navn Fra Til
Peter Egede Andersen 30.04.2020
Flemming Strøm 26.09.2019 30.04.2020
Per Ott 01.10.2008 31.12.2008

Legalle ejere

Navn Fra Til
AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK 20.11.2018
Fagbevægelsens Hovedorganisation 01.01.1995
Fagligt Fælles Forbund 01.01.1995

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BOLIND A/S

Østmarken 6
2860 Søborg

CVR

31426618

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

22. maj 1947

P-nummer

1006495192

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

464310
Engroshandel med hårde hvidevarer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

39539539

Hjemmeside

-

Formål

Det er selskabets formål, at drive handelsvirksomhed som importør og grossist med alle arter af varer og fabrikater, der benyttes i byggeindustrien, til boligmontering og til kontordrift, samt påtage sig entreprenørvirksomhed og rådgivende virkosmhed i forbindelse hermed efter bestyrelsens nærmere anvisning. I øvrigt kan selskabet også drive handel med andre varer Med henblik på at udnytte fordelene ved de størst mulige fællesindkøb søges samarbejde med bl.a. almennyttige boligselskaber of foreninger, fagbevægelsen, byggefagskooperationen og arbejderbevægelsens organisationer i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren. I formandens fravær da næstformanden eller bestyrelsens formand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller bestyrelsens næstformand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer

Registeret kapital

5.911.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

48

Reklamebeskyttelse

Nej