DANCAMPER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. apr. 2008
 • CVR 31415896

Virksomheden DANCAMPER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 29. april 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.825 DKK, mens den i 2021 var på -12.775 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.449.451 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.449’ DKK

-32%

Egenkapital

5.032’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.447’ DKK

-32%

Årets resultat

20222.449.451 DKK
20213.625.935 DKK
20203.281.983 DKK
2019466.113 DKK
2018158.188 DKK
20171.060.543 DKK
20161.298.958 DKK
2015-993.141 DKK
20140 DKK
20130 DKK
201214.000 DKK

Likviditetsgrad

115 %

0%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

96 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.250’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+23%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

250’ DKK

-24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  -
  -3’
  2.460’
  2.457’
  2.447’
  -
  2.447’
  -3’
  2.449’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.000’
  -
  -
  5.000’
  5.000’
  -
  -
  -
  -
  50’
  250’
  5.250’
  300’
  2.452’
  2.280’
  -
  5.032’
  -
  5.032’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -3’
  20’
  -
  218’
  5.250’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DANCAMPER HOLDING ApS 29.04.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Vegavej 8 · DK-8700 Horsens 21.08.2014
Tangenten 1 · DK-8751 Gedved 26.05.2009 20.08.2014
Høegh Guldbergs Gade 44 · DK-8700 Horsens 29.04.2008 25.05.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 29.04.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-30 30.12.2015
2015-12-28 28.12.2015 29.12.2015
2014-10-17 17.10.2014 27.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
300.000 DKK 28.12.2015
200.000 DKK 29.04.2008 27.12.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. 17.10.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Birte Friis 29.04.2008 17.10.2014
Jens Erik Graversen 29.04.2008 17.10.2014

Direktører

Navn Fra Til
Frank Nøhr Elkjær 13.01.2021
Anette Mariane Kallesøe 17.10.2014 13.01.2021
Birte Friis 17.10.2014 01.05.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frank Nøhr Elkjær 01.01.2021
Anette Mariane Kallesøe 30.04.2008 06.12.2018
Jens Erik Graversen 30.04.2008 01.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DANCAMPER HOLDING ApS

Vegavej 8
8700 Horsens

CVR

31415896

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. april 2008

P-nummer

1014394911

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb og salg af aktier og anparter i andre selskaber, investering i øvrige værdipapirer samt fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening.

Registeret kapital

300.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja