A/S PANDA

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 13. sep. 1955
 • CVR 31349818

Virksomheden A/S PANDA befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 13. september 1955 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 845.497 DKK, mens den i 2020 var på 888.285 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 778.757 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Frede Lyngfeldt Thomsen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand John Lyngfeldt Thomsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

779’ DKK

-4%

Egenkapital

16.757’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

920’ DKK

+3%

Årets resultat

2021778.757 DKK
2020807.515 DKK
2019745.230 DKK
20181.038.066 DKK
2017959.547 DKK
2016672.426 DKK
2015304.106 DKK
2014388.261 DKK
2013220.207 DKK
2012631.467 DKK

Likviditetsgrad

3.303 %

+93%
God

Afkastningsgrad

4 %

+4%
Svag

Soliditetsgrad

98 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

17.126’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

845’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6.330’ DKK

+8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  845’
  -
  -
  -
  680’
  0
  -38’
  278’
  240’
  920’
  -
  920’
  -141’
  779’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  4.635’
  6.160’
  -
  -
  6.160’
  10.795’
  -
  -
  123’
  -
  6.110’
  6.330’
  17.126’
  500’
  10.054’
  57’
  -
  16.757’
  -
  16.757’
  177’
  177’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  185’
  55’
  137’
  192’
  17.126’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A/S PANDA 23.11.2000
A/S PANDA STÅL 09.10.1987 22.11.2000
A/S ÅRHUS BOLIGSTÅL 13.09.1955 08.10.1987

Adresse

Adresse Fra Til
Nørreport 12 · DK-8000 Aarhus C 30.10.2019
Nørreport 12 · DK-8000 Aarhus C 26.08.2013 29.10.2019
Valhalvej 45 · DK-8230 Åbyhøj 13.05.2005 25.08.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2000 31.12.2007
287520 Fremstilling af sanitets- og husholdningsartikler af metal 13.09.1955 31.12.1999

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-01-10 10.01.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 11.10.2004
2.000.000 DKK 23.02.1995 10.10.2004
1.498.000 DKK 01.03.1988 22.02.1995

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 10.01.2005

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Hans Vorgaard Jensen 16.05.2019
John Lyngfeldt Thomsen 11.10.2004 15.05.2019
Frede Lyngfeldt Thomsen 11.10.2004

Direktører

Navn Fra Til
Frede Lyngfeldt Thomsen 13.09.1955

Legalle ejere

Navn Fra Til
Frede Lyngfeldt Thomsen 26.05.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frede Lyngfeldt Thomsen 13.09.1955

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A/S PANDA

Nørreport 12
8000 Aarhus C

CVR

31349818

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

13. september 1955

P-nummer

1006494731

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

 • ROTOR STÅLVASKE A/S

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

22253797

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fremstille bygningsartikler, herunder udøve alt i forbindelse hermed stående virksomhed, samt handelsvirksomhed. Selskabet kan endvidere som anlægsinvestering investere i aktier, ejendomme og lignende kapitalgoder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja