MC MALERFORRETNING A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. jan. 1922
 • CVR 31321212

Virksomheden MC MALERFORRETNING A/S befinder sig i branchen "Malerforretninger" og har adresse i Tilst. De blev etableret i 1. januar 1922 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 10.003.449 DKK, mens den i 2020 var på 9.630.627 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.402.524 DKK.

Medarbejderstaben består af 82 personer, hvor direktionen bl.a. består af Leon Wagtmann Pedersen. I bestyrelsen sidder 6 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jens Aage Jerslev.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.403’ DKK

+26%

Egenkapital

20.796’ DKK

+12%

Omsætning

-

Resultat før skat

3.110’ DKK

+24%

Årets resultat

20212.402.524 DKK
20201.910.874 DKK
20192.294.957 DKK
20181.009.255 DKK
2017942.384 DKK
2016925.153 DKK
2015960.764 DKK
2014907.027 DKK
2013639.078 DKK
2012476.106 DKK

Likviditetsgrad

284 %

+8%
God

Afkastningsgrad

7 %

+12%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

67 %

+19%
God

Overskudsgrad

-

Balance

31.252’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

10.003’ DKK

+4%

Gældsforpligtelser

9.483’ DKK

-30%

Tilgodehavende

25.774’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  10.003’
  -
  -
  -
  2.248’
  947’
  -
  -
  947’
  3.110’
  -
  3.110’
  -707’
  2.403’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  1.193’
  -
  5.155’
  -
  -
  -
  323’
  5.478’
  258’
  7.039’
  -
  84’
  3.126’
  25.774’
  31.252’
  698’
  19.858’
  240’
  -
  20.796’
  -
  20.796’
  642’
  973’
  304’
  -
  -
  -
  419’
  -
  -
  33’
  -
  1.675’
  -
  9.063’
  31.252’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MC MALERFORRETNING A/S 01.01.1922

Adresse

Adresse Fra Til
Ertebjerg 94 · DK-8381 Tilst 01.02.2022
Ertebjerg 94 · DK-8381 Tilst 15.09.2021 31.01.2022
Ertebjerg 94 · DK-8381 Tilst 07.11.2012 14.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
433410 Malerforretninger 01.01.2008
454410 Malerforretninger 01.01.1922 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-27 27.05.2021
2012-05-10 10.05.2012 26.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
698.000 DKK 29.05.1997
550.000 DKK 27.12.1994 28.05.1997

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, formanden i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen eller af formanden i forening med direktøren. 10.05.2012

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Martin Moeslund 18.05.2022
Ruth Dahl 31.01.2020 18.05.2022
Ruth Dahl 31.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Leon Wagtmann Pedersen 01.06.2011
Arne Munk 02.07.2003 01.06.2011
Dennis Olesen 18.10.2002 02.07.2003

Legalle ejere

Navn Fra Til
MC MALERFORRETNING A/S 19.09.2022
AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK 06.11.2019
AKF HOLDING A/S 06.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MC MALERFORRETNING A/S

Ertebjerg 94
8381 Tilst

CVR

31321212

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. januar 1922

P-nummer

1006494536

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

433410
Malerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rd@mcmaler.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive malervirksomhed samt forestå anden beslægtet entreprenør- og handelsvirksomhed efter bestyrelsens skøn. Selskabets formål er endvidere at sikre medarbejdernes og forbrugernes indflydelse på selskabets ledelse, medvirke til fremme af medarbejdernes økonomiske og sociale tryghed samt at arbejde med private virksomheder kooperative virksomhder samt fagforbund. Til opnåelse af disse formål kan selskabet endvidere erhverve ejendomme, oprette datterselskaber og iøvrigt medvirke ved oprettelsen af selskaber til fremme af kooperationen.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, formanden i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen eller af formanden i forening med direktøren.

Registeret kapital

698.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

82

Reklamebeskyttelse

Nej