SERVICE-TEKNIKKER.DK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jan. 2008
 • CVR 31178827

Virksomheden SERVICE-TEKNIKKER.DK ApS befinder sig i branchen "Reparation af elektronisk og optisk udstyr" og har adresse i Kvistgård. De blev etableret i 2. januar 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -21.999 DKK, mens den i 2021 var på -9.493 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -134.205 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-134’ DKK

+50%

Egenkapital

-1.005’ DKK

-15%

Omsætning

-

Resultat før skat

-168’ DKK

+2%

Årets resultat

2022-134.205 DKK
2021-270.798 DKK
2020-195.258 DKK
2019-422.044 DKK
2018479.117 DKK
2017396.129 DKK
2016336.664 DKK
2015151.684 DKK
2014168.166 DKK
2013302.580 DKK
2012271.640 DKK

Likviditetsgrad

6 %

+5%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-33 %

-19%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-334 %

-43%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

301’ DKK

-19%

Bruttofortjeneste

-22’ DKK

-132%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

74’ DKK

+11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -22’
  -
  -78’
  -
  -100’
  -
  -68’
  -
  -68’
  -168’
  -
  -168’
  -34’
  -134’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  226’
  -
  226’
  -
  -
  -
  -
  226’
  -
  10’
  14’
  -
  17’
  74’
  301’
  125’
  -1.130’
  -
  -
  -1.005’
  -
  -1.005’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  406’
  -
  -
  -
  62’
  838’
  1.306’
  301’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SERVICE-TEKNIKKER.DK ApS 02.01.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Kongevejen 292A · DK-3490 Kvistgård 27.11.2018
Gurrevej 149 · DK-3000 Helsingør 08.11.2018 26.11.2018
Gurrevej 149 · DK-3000 Helsingør 30.09.2018 07.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
331300 Reparation af elektronisk og optisk udstyr 02.01.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-01-02 02.01.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 02.01.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 02.01.2008

Direktører

Navn Fra Til
Anders Buch 02.01.2008

Legalle ejere

Navn Fra Til
ABMB HOLDING ApS 02.01.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Buch 02.01.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SERVICE-TEKNIKKER.DK ApS

Kongevejen 292
3490 Kvistgård

CVR

31178827

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. januar 2008

P-nummer

1014107750

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

331300
Reparation af elektronisk og optisk udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er, at yde service på teknisk udstyr.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-