STEFFEN ANDERSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. nov. 2007
 • CVR 31066158

Virksomheden STEFFEN ANDERSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sønder Felding. De blev etableret i 20. november 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.782 DKK, mens den i 2022 var på -8.657 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 835.452 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

835’ DKK

-42%

Egenkapital

6.618’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

840’ DKK

-42%

Årets resultat

2023835.452 DKK
20221.438.769 DKK
2021892.837 DKK
2020884.364 DKK
2019626.038 DKK
2018360.355 DKK
2017541.803 DKK
2016335.284 DKK
2015376.963 DKK
2014457.015 DKK
2013322.783 DKK
2012450.642 DKK

Likviditetsgrad

885 %

+103%
God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.740’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.079’ DKK

-20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  43’
  -11’
  -
  31’
  840’
  -
  840’
  -5’
  835’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.661’
  -
  -
  5.661’
  5.661’
  -
  -
  844’
  -
  15’
  1.079’
  6.740’
  125’
  1.077’
  130’
  -
  6.618’
  -
  6.618’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  3’
  -
  122’
  6.740’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STEFFEN ANDERSEN HOLDING ApS 20.11.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Bredgade 26 · DK-7280 Sønder Felding 15.01.2019
Bredgade 26 · DK-7280 Sønder Felding 20.11.2007 14.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
980000 Uoplyst 20.11.2007 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-11-20 20.11.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.11.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.11.2007

Direktører

Navn Fra Til
Steffen Andersen 20.11.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steffen Andersen 20.11.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STEFFEN ANDERSEN HOLDING ApS

Bredgade 26
7280 Sønder Felding

CVR

31066158

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. november 2007

P-nummer

1013793332

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at besidde aktier, anparter og andre værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionsn skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller