NIELSEN ANTIBES ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. okt. 2007
 • CVR 30987632

Virksomheden NIELSEN ANTIBES ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København V. De blev etableret i 19. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.272 DKK.

I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Peter Bjørn Fenger Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

+19%

Egenkapital

-358’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

+19%

Årets resultat

2023-1.272 DKK
2022-1.568 DKK
2021-443 DKK
2020-5.250 DKK
2019-4.893 DKK
2018-7.229 DKK
2017-7.801 DKK
2016-8.160 DKK
2015-11.159 DKK
2014-90.631 DKK
2013-574.510 DKK
2012-70.192 DKK

Likviditetsgrad

29 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-243 %

0%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

147’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

147’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  0
  -
  0
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  147’
  147’
  147’
  600’
  -958’
  -
  -
  -358’
  -
  -358’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  500’
  -
  -
  -
  -
  -
  505’
  147’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NIELSEN ANTIBES ApS 19.10.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Stoltenbergsgade 1 · DK-1576 København V 21.01.2019
Stoltenbergsgade 5 · DK-1576 København V 05.12.2013 20.01.2019
Dronningens Tværgade 56 · DK-1302 København K 19.10.2007 04.12.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 19.10.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-11-29 29.11.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
600.000 DKK 19.10.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. 29.11.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Erik Bjørn Nielsen 19.10.2007
Anders Bjørn Fenger Munthe 19.10.2007
Jette Fenger Nielsen 19.10.2007

Direktører

Navn Fra Til
Erik Bjørn Nielsen 19.10.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erik Bjørn Nielsen 08.03.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NIELSEN ANTIBES ApS

Stoltenbergsgade 1
1576 København V

CVR

30987632

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. oktober 2007

P-nummer

1013740530

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bjornnielsen@mail.tele.dk

Telefon

33111223

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er alene eller i samarbejde med andre at udøve virksomhed bestående i erhvervelse og salg af fast ejendom, ejendomsadministration samt køb og salg af værdipapirer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Registeret kapital

600.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja