BJØRN NIELSEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 1988
 • CVR 12299974

Virksomheden BJØRN NIELSEN ApS befinder sig i branchen "Anden teknisk rådgivning" og har adresse i København V. De blev etableret i 1. juli 1988 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -25.282 DKK, mens den i 2021 var på -70.649 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -387.129 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Erik Bjørn Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-387’ DKK

-131%

Egenkapital

5.763’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-387’ DKK

-126%

Årets resultat

2022-387.129 DKK
20211.256.325 DKK
202024.928 DKK
2019-255.419 DKK
2018-333.217 DKK
2017974.244 DKK
2016-362.949 DKK
20151.374.928 DKK
2014-1.048.844 DKK
2013-107.765 DKK
2012-453.023 DKK

Likviditetsgrad

309 %

+58%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+80%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

89 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.490’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-25’ DKK

+64%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.242’ DKK

+58%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -25’
  -
  -8’
  -
  -33’
  117’
  -11’
  -
  106’
  -387’
  -
  -387’
  0
  -387’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.248’
  4.248’
  -
  -
  500’
  76’
  1.666’
  2.242’
  6.490’
  200’
  5.449’
  114’
  -
  5.763’
  -
  5.763’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  727’
  6.490’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BJØRN NIELSEN ApS 01.07.1993
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 01.07.1988 ApS 01.07.1988 30.06.1993

Adresse

Adresse Fra Til
Stoltenbergsgade 1 · DK-1576 København V 21.01.2019
Stoltenbergsgade 5 · DK-1576 København V 05.12.2013 20.01.2019
Dronningens Tværgade 56 · DK-1302 København K 25.01.2002 04.12.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
711290 Anden teknisk rådgivning 01.01.2008
742090 Anden teknisk rådgivning 01.07.1988 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-11-30 30.11.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 19.01.1996
80.000 DKK 15.07.1988 18.01.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 30.11.2013

Direktører

Navn Fra Til
Erik Bjørn Nielsen 01.07.1988

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erik Bjørn Nielsen 01.07.1988

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BJØRN NIELSEN ApS

Stoltenbergsgade 1
1576 København V

CVR

12299974

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 1988

P-nummer

1000365358

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711290
Anden teknisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

33111223

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive rådgivnings- og admini- strationsvirksomhed indenfor bygge- og anlægsbranchen samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-