NOVOZYMES BIOAG A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 22. okt. 2007
 • CVR 30919246

Virksomheden NOVOZYMES BIOAG A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Bagsværd. De blev etableret i 22. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 364.470.630.000 DKK, mens den i 2021 var på 232.609.203 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 272.818.768.000 DKK.

I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Mikkel Viltoft.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

272.818.768’ DKK

> +999%

Egenkapital

820.259.280’ DKK

> +999%

Omsætning

148.562.040’ DKK

> +999%

Resultat før skat

332.971’ DKK

+126%

Årets resultat

2022272.818.768.000 DKK
2021119.174.788 DKK
2020-9.959.809 DKK
2019344.227.743 DKK
201811.647.481 DKK
201747.102.055 DKK
2016-58.817.007 DKK
201583.747.531 DKK

Likviditetsgrad

396.872 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

25 %

+68%
God

Soliditetsgrad

80 %

+4%
God

Overskudsgrad

172 %

+88%
God

Balance

1.022.644.401’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

364.470.630’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

771.248.986’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  148.562.040’
  364.470.630’
  -
  -109.562’
  8.049’
  254.908.678’
  7.544’
  -4.569’
  87.787’
  90.762’
  332.971’
  -
  332.971’
  -60.152’
  272.818.768’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  41.476’
  41.476’
  -
  -
  -
  -
  204.923’
  -
  -
  209.919’
  251.395.415’
  -
  1’
  761.695’
  8.500’
  1.053’
  771.248.986’
  1.022.644.401’
  600.000’
  419.659’
  400.000’
  -
  820.259.280’
  -
  820.259.280’
  8.053’
  8.053’
  -
  -
  -
  -
  -
  107.796’
  -
  -
  -
  352’
  -
  194.332’
  1.022.644’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NOVOZYMES BIOAG A/S 14.05.2013
NOVOZYMES BIOLOGICALS HOLDING A/S 22.10.2007 13.05.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Krogshøjvej 36 · DK-2880 Bagsværd 22.10.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.01.2008
999999 Uoplyst 01.01.2008 01.01.2008
980000 Uoplyst 22.10.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-14 14.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
600.000 DKK 07.02.2011
500.000 DKK 22.10.2007 06.02.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller et bestyrelsesmedlem alene. 14.05.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Lars Green 18.01.2021
Randi Camilla Kinch Jensen 10.08.2017
Tina Sejersgård Fanø 01.03.2017 18.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Lars Green 18.01.2021
Thomas Videbæk 22.10.2007 18.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NOVOZYMES BIOAG A/S

Krogshøjvej 36
2880 Bagsværd

CVR

30919246

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

22. oktober 2007

P-nummer

1013711344

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • NOVOZYMES BIOLOGICALS HOLDING A/S

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drift af og investering i forskning, udvikling, produktion og handel med biologiske løsninger, herunder bioteknologiske produkter og processer samt at drive virksomhed, der efter bestyrelsens nærmere bestemmelse står i forbindelse hermed. Selskabet tilstræber at drive sin virksomhed på bæredygtig og ansvarlig vis, herunder i økonomisk, miljømæssig og social henseende.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller et bestyrelsesmedlem alene.

Registeret kapital

600.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej