VKR HOLDING A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 7. feb. 1968
 • CVR 30830415

Virksomheden VKR HOLDING A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 7. februar 1968 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.174.000.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 64 personer, hvor direktionen bl.a. består af Mads Kann-Rasmussen. I bestyrelsen sidder 6 personer, som ledes af bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4.174.000’ DKK

+165%

Egenkapital

29.777.000’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

5.143.000’ DKK

+203%

Årets resultat

20234.174.000.000 DKK
20221.573.000.000 DKK
20214.997.000.000 DKK
20203.703.000.000 DKK
20193.075.000.000 DKK
20181.785.000.000 DKK
20172.532.000.000 DKK
20162.613.000.000 DKK
20152.004.000.000 DKK
20141.340.000.000 DKK
2013788.000.000 DKK

Likviditetsgrad

1.065 %

+58%
God

Afkastningsgrad

8 %

-17%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

93 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

31.884.000’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

21.248.000’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -78.000’
  -147.000’
  -
  2.559.000’
  2.239.000’
  -416.000’
  760.000’
  2.583.000’
  5.143.000’
  -
  5.143.000’
  -969.000’
  4.174.000’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  1.031.000’
  1.031.000’
  -
  -
  -
  279.000’
  -
  -
  -
  9.326.000’
  10.636.000’
  -
  -
  7.490.000’
  42.000’
  574.000’
  21.248.000’
  31.884.000’
  110.000’
  27.834.000’
  1.500.000’
  -
  29.777.000’
  -
  29.777.000’
  111.000’
  111.000’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.677.000’
  -
  -
  -
  32.000’
  -
  1.995.000’
  31.884.000’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VKR HOLDING A/S 03.01.2001
VELUX INDUSTRI A/S 14.02.1998 02.01.2001
V. KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S 07.02.1968 13.02.1998

Adresse

Adresse Fra Til
Breeltevej 18 · DK-2970 Hørsholm 16.08.2007
Tobaksvejen 10 · DK-2860 Søborg 07.02.1968 15.08.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 01.01.2016
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013 31.12.2015
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.01.2011 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-24 24.03.2022
2021-03-25 25.03.2021 23.03.2022
2019-03-06 06.03.2019 24.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
109.869.000 DKK 11.12.1998
100.000.000 DKK 30.08.1987 10.12.1998

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af bestyrelsens næstformand i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af bestyrelsens næstformand i forening med en direktør eller af to direktører i forening. 05.04.2022
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af bestyrelsens næstformand i forening med en direktør eller af to direktører i forening. 14.03.2011 04.04.2022

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Per Skovsted 24.03.2022
Lise Kaae 19.03.2020
Jørgen Tang-Jensen 15.03.2018

Direktører

Navn Fra Til
Mads Kann-Rasmussen 01.08.2016
Jan Lundsgaard Jensen 01.10.2011 01.08.2016
Leif Jensen 03.01.2001 01.10.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Connie Hedegaard Koksbang 20.03.2023
Jørgen Tang-Jensen 20.03.2019
Lars Erik Kann-Rasmussen 30.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VKR HOLDING A/S

Breeltevej 18
2970 Hørsholm

CVR

30830415

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

7. februar 1968

P-nummer

1005091583

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • BYGNATION A/S
 • ITEK A/S
 • NOVELCO A/S
 • SARNAK A/S
 • V. KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S
 • VELCAP A/S
 • VELUX INDUSTRI A/S

Branchekode

701010
Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

39691144

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er, såvel i ind- som i udland, at eje og administrere interesser i industri- og handelsselskaber, at drive handel, fabrikation, investerings- og finansieringsvirksomhed samt at udøve anden dermed i forbindelse stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af bestyrelsens næstformand i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af bestyrelsens næstformand i forening med en direktør eller af to direktører i forening.

Registeret kapital

109.869.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

64

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller