METROSELSKABET I/S

NORMAL
 • I/S
 • Etableret 26. okt. 2007
 • CVR 30823699

Virksomheden METROSELSKABET I/S befinder sig i branchen "S-togstrafik, metro og andre nærbaner" og har adresse i København S. De blev etableret i 26. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Interessentskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.906.262.000 DKK, mens den i 2022 var på 1.669.884.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 283.944.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 415 personer, hvor direktionen bl.a. består af Carsten Riis. I bestyrelsen sidder 10 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

283.944’ DKK

-93%

Egenkapital

1.696.707’ DKK

+20%

Omsætning

1.689.684’ DKK

+15%

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023283.944.000 DKK
20223.858.309.000 DKK
2021-11.724.979.000 DKK
2020-2.774.693.000 DKK
2019-2.581.266.000 DKK
201841.734.000 DKK
201784.567.000 DKK
2016-2.316.412.000 DKK
2015-2.695.034.000 DKK
2014-5.965.687.000 DKK

Likviditetsgrad

166 %

+38%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+96%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

5 %

+20%
Svag

Overskudsgrad

-7 %

+97%
Ikke tilfredsst.

Balance

36.616.220’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

1.906.262’ DKK

+14%

Gældsforpligtelser

34.919.513’ DKK

-1%

Tilgodehavende

3.825.199’ DKK

-35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  1.689.684’
  1.906.262’
  -282.169’
  -233.741’
  -
  -125.878’
  1.971.333’
  -1.561.512’
  -
  409.821’
  -
  -
  -
  -
  283.944’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  13.413.157’
  -
  -
  -
  19.377.862’
  32.791.022’
  -
  -
  -
  1.795.117’
  32.687’
  3.825.199’
  36.616.220’
  -
  1.696.708’
  -
  -
  1.696.707’
  -
  1.696.707’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32.620.436’
  -
  -
  -
  -
  176.676’
  -
  2.299.077’
  36.616.220’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
METROSELSKABET I/S 26.10.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Metrovej 5 · DK-2300 København S 03.04.2024
Metrovej 5 · DK-2300 København S 07.03.2023 02.04.2024
Metrovej 5 · DK-2300 København S 17.06.2022 06.03.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
493120 S-togstrafik, metro og andre nærbaner 01.01.2008
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) 27.10.2007 31.12.2007
980000 Uoplyst 26.10.2007 26.10.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-04-21 21.04.2020
2018-03-16 16.03.2018 20.04.2020
2017-05-09 09.05.2017 15.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Interessentskabet tegnes 1)af bestyrelsens formand og de to næstformænd i forening eller 2)af bestyrelsens formand eller en næstformand i forening med et medlem af direktionen eller 3)af den samlede bestyrelse. 29.04.2011

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Helle Caroline Elfelt Bonnesen 01.01.2022
Anette Alm 01.01.2022
Troels Christian Jakobsen 06.04.2021

Direktører

Navn Fra Til
Carsten Riis 01.08.2022
Rebekka Auken Nymark 01.05.2022 31.07.2022
Rebekka Auken Nymark 01.06.2012 18.06.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

METROSELSKABET I/S

Metrovej 5
2300 København S

CVR

30823699

Virksomhedstype

Interessentskab

Stiftet

26. oktober 2007

P-nummer

1013599978

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

493120
S-togstrafik, metro og andre nærbaner

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

m@m.dk

Telefon

33111700

Hjemmeside

-

Formål

Interessentskabets formål er at varetage projektering, udbygning og anlæg af metro i København og på Frederiksberg, samt at stå for drift og vedligehold af den samlede metro. Interessentskabet kan tillige drive anden virksomhed, som har en naturlig forretningsmæssig sammenhæng med metroaktiviteterne. Interessentskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag.

Tegningsregel

Interessentskabet tegnes 1)af bestyrelsens formand og de to næstformænd i forening eller 2)af bestyrelsens formand eller en næstformand i forening med et medlem af direktionen eller 3)af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

415

Reklamebeskyttelse

Nej