FEGGARI PERSONALEUDVIKLING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2007
 • CVR 30722884

Virksomheden FEGGARI PERSONALEUDVIKLING ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 1. juli 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -106.947 DKK, mens den i 2021 var på 46.905 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -100.141 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jens Christian Larsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-100’ DKK

-411%

Egenkapital

-516’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

-123’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-100.141 DKK
2021-19.587 DKK
2020-95.223 DKK
2019-15.403 DKK
2018-104.237 DKK
2017-41.376 DKK
2016-57.276 DKK
2015-31.700 DKK
2014-17.444 DKK
2013-76.135 DKK
201210.300 DKK

Likviditetsgrad

12 %

-45%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-159 %

-487%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-766 %

-103%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

67’ DKK

-39%

Bruttofortjeneste

-107’ DKK

-328%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

67’ DKK

-39%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -107’
  -
  -
  -
  -107’
  -
  -16’
  -
  -16’
  -123’
  -
  -123’
  -23’
  -100’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  3’
  15’
  67’
  67’
  125’
  -641’
  -
  -
  -516’
  -
  -516’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  350’
  -
  142’
  -
  -
  -
  583’
  67’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FEGGARI PERSONALEUDVIKLING ApS 10.06.2008
FEGKARI PERSONALEUDVIKLING ApS 01.07.2007 09.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Industriparken 44A · DK-2750 Ballerup 31.08.2020
Gjelstensåsen 71 · DK-3650 Ølstykke 21.10.2019 30.08.2020
Bødkervej 22 · DK-4300 Holbæk 03.01.2018 20.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008
741490 Anden virksomhedsrådgivning 01.07.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-12 12.06.2018
2008-06-10 10.06.2008 11.06.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.07.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af  en direktør 13.06.2018
Selskabet tegnes af  den samlede direktion 03.01.2018 12.06.2018
Selskabet tegnes afden samlede direktion 10.06.2008 02.01.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jens Christian Larsen 01.07.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Christian Larsen 01.07.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FEGGARI PERSONALEUDVIKLING ApS

Industriparken 44
2750 Ballerup

CVR

30722884

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2007

P-nummer

1013469640

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • FEGKARI PERSONALEUDVIKLING ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive kursus-, konsulent- og rådgivningsvirksomhed samt hermed beslægtet aktivitet

Tegningsregel

Selskabet tegnes af  en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-