JCL 2007 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. jan. 2007
 • CVR 30205766

Virksomheden JCL 2007 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ølstykke. De blev etableret i 19. januar 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.750 DKK, mens den i 2021 var på -4.674 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -231.702 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-232’ DKK

-754%

Egenkapital

-104’ DKK

-182%

Omsætning

-

Resultat før skat

-229’ DKK

-597%

Årets resultat

2022-231.702 DKK
202135.452 DKK
202012.110 DKK
201915.054 DKK
201882.551 DKK
2017125.948 DKK
201673.040 DKK
2015336.907 DKK
2014-3.480 DKK
2013-2.419 DKK
2012-22.284 DKK

Likviditetsgrad

72 %

+143%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

+45%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-19 %

-156%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

557’ DKK

+45%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

474’ DKK

+527%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -229’
  -
  -229’
  -3’
  -232’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  83’
  83’
  -
  -
  350’
  -
  -
  474’
  557’
  125’
  -229’
  -
  -
  -104’
  -
  -104’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  257’
  -
  -
  -
  -
  -
  661’
  557’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JCL 2007 ApS 19.01.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Gjelstensåsen 71 · DK-3650 Ølstykke 19.01.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.01.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-12 12.06.2018
2007-01-19 19.01.2007 11.06.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.01.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 13.06.2018
Selskabet tegnes af den samlede direktion 19.01.2007 12.06.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jens Christian Larsen 19.01.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Christian Larsen 19.01.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JCL 2007 ApS

Gjelstensåsen 71
3650 Ølstykke

CVR

30205766

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. januar 2007

P-nummer

1012959776

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holding-virksomhed og hermed forbundet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-