KLAUS THOMSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jul. 2007
 • CVR 30705769

Virksomheden KLAUS THOMSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vanløse. De blev etableret i 2. juli 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 90.581 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

91’ DKK

-25%

Egenkapital

733’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

97’ DKK

-19%

Årets resultat

202390.581 DKK
2022120.964 DKK
2021125.827 DKK
2020108.959 DKK
2019176.660 DKK
2018253.268 DKK
20173.895 DKK
2016154.781 DKK
2015130.071 DKK
201452.783 DKK
201351.680 DKK
2012103.575 DKK

Likviditetsgrad

260 %

+110%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

91 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

805’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

186’ DKK

+49%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -2’
  -
  3’
  97’
  -
  97’
  -6’
  91’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  619’
  619’
  -
  -
  -
  -
  -
  186’
  805’
  125’
  490’
  118’
  -
  733’
  -
  733’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  72’
  805’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KLAUS THOMSEN HOLDING ApS 02.07.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Lupinvej 10 · DK-2720 Vanløse 05.11.2013
Kornblomstvej 7 · DK-2300 København S 08.10.2009 04.11.2013
Kornblomstvej 7 · DK-2300 København S 23.01.2008 07.10.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2012
980000 Uoplyst 02.07.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-07-02 02.07.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 02.07.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 02.07.2007

Direktører

Navn Fra Til
Klaus Thomsen 02.07.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Klaus Thomsen 02.07.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KLAUS THOMSEN HOLDING ApS

Lupinvej 10
2720 Vanløse

CVR

30705769

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. juli 2007

P-nummer

1013431007

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt drive handel, industri, salg af tjenesteydelser og investeringer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej