KIROPRAKTOR SØREN ANIUS HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2007
 • CVR 30698304

Virksomheden KIROPRAKTOR SØREN ANIUS HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 1. juli 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -23.935 DKK, mens den i 2022 var på -18.622 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 541.517 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

542’ DKK

+40%

Egenkapital

3.937’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

542’ DKK

+40%

Årets resultat

2023541.517 DKK
2022385.537 DKK
2021654.981 DKK
2020737.788 DKK
2019596.686 DKK
2018749.702 DKK
2017675.845 DKK
20161.140.638 DKK
2015568.125 DKK
2014708.114 DKK
2013517.375 DKK
2012943.750 DKK

Likviditetsgrad

32.411 %

-40%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-32%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.945’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-24’ DKK

-29%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.595’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -24’
  196’
  0
  -
  195’
  542’
  -
  542’
  -
  542’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.350’
  1.350’
  -
  -
  -
  -
  322’
  2.595’
  3.945’
  125’
  3.690’
  122’
  -
  3.937’
  -
  3.937’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  8’
  3.945’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KIROPRAKTOR SØREN ANIUS HOLDING ApS 14.11.2007
SØREN ANIUS HOLDING ApS 01.07.2007 13.11.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Kirsten Piils Vej 23 · DK-7100 Vejle 27.07.2009
Niels Juels Vej 12 · DK-7100 Vejle 01.07.2007 26.07.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 01.07.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-05-11 11.05.2023
2007-11-14 14.11.2007 10.05.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.07.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 14.11.2007

Direktører

Navn Fra Til
Søren Anius Jakobsen 01.07.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Anius Jakobsen 01.07.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KIROPRAKTOR SØREN ANIUS HOLDING ApS

Kirsten Piils Vej 23
7100 Vejle

CVR

30698304

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2007

P-nummer

1013411782

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i kiropraktorselskab samt kapitalanbringelser i øvrigt

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej