DRIVE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. maj 2007
 • CVR 30577353

Virksomheden DRIVE ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Egå. De blev etableret i 1. maj 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.200 DKK, mens den i 2021 var på -775 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 84.813 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

85’ DKK

+111%

Egenkapital

280’ DKK

+43%

Omsætning

-

Resultat før skat

85’ DKK

+111%

Årets resultat

202284.813 DKK
202140.133 DKK
202010.136 DKK
201914.583 DKK
2018-10.184 DKK
2017-6.230 DKK
2016-8.173 DKK
20153.945 DKK
201417.854 DKK
20133.260 DKK
2012-55.507 DKK

Likviditetsgrad

127 %

+9%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-59%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

21 %

+48%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.315’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-55%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.315’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  86’
  -
  -
  86’
  85’
  -
  85’
  -
  85’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  99’
  1.315’
  1.315’
  226’
  54’
  -
  -
  280’
  -
  280’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.035’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.035’
  1.315’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DRIVE ApS 01.05.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Egå Havvej 19 · DK-8250 Egå 07.05.2021
Tålforvænget 23 · DK-8250 Egå 05.01.2017 06.05.2021
Skæring Egager 49 · DK-8250 Egå 16.07.2015 04.01.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 01.05.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-19 19.09.2016
2016-05-02 02.05.2016 18.09.2016
2010-05-31 31.05.2010 01.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
226.000 DKK 23.04.2010
150.000 DKK 01.05.2007 22.04.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 31.05.2010

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Eker 01.05.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jørgen Eker 01.05.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DRIVE ApS

Egå Havvej 19
8250 Egå

CVR

30577353

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. maj 2007

P-nummer

1013251882

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

21758775

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i ejerandele i erhvervsvirksomheder, ejendomme og andre former for investeringer samt stille ledelse til rådighed for disse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

226.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-