EKER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. feb. 2006
 • CVR 29397406

Virksomheden EKER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Egå. De blev etableret i 14. februar 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -26.304 DKK, mens den i 2022 var på -70.195 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 106.683 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jørgen Eker.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

107’ DKK

+608%

Egenkapital

1.375’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

107’ DKK

+676%

Årets resultat

2023106.683 DKK
202215.063 DKK
202160.500 DKK
2020-40.401 DKK
201938.871 DKK
2018-79.966 DKK
201740.989 DKK
2016-106.752 DKK
201543.759 DKK
2014127.894 DKK
2013136.033 DKK
2012-36.247 DKK

Likviditetsgrad

1.893 %

+73%
God

Afkastningsgrad

-2 %

+64%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.427’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-26’ DKK

+63%

Gældsforpligtelser

51’ DKK

Tilgodehavende

972’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -26’
  -1’
  -
  -
  -27’
  -
  -
  134’
  134’
  107’
  -
  107’
  -
  107’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  454’
  -
  -
  454’
  454’
  -
  3’
  965’
  -
  4’
  972’
  1.427’
  150’
  1.225’
  -
  -
  1.375’
  -
  1.375’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  -
  0
  -
  51’
  1.427’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EKER HOLDING ApS 14.02.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Egå Havvej 19 · DK-8250 Egå 07.05.2021
Tålforvænget 23 · DK-8250 Egå 05.01.2017 06.05.2021
Skæring Egager 49 · DK-8250 Egå 16.07.2015 04.01.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.08.2012
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.07.2012
980000 Uoplyst 14.02.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-07-01 01.07.2016
2016-05-02 02.05.2016 30.06.2016
2012-06-04 04.06.2012 01.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
150.000 DKK 01.12.2006
125.000 DKK 14.02.2006 30.11.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af Selskabets direktør alene 04.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Eker 14.02.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jørgen Eker 14.02.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EKER HOLDING ApS

Egå Havvej 19
8250 Egå

CVR

29397406

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. februar 2006

P-nummer

1012068383

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • EKER & CO. ApS
 • EKER ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

eker@eker.cc

Telefon

21758775

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af Selskabets direktør alene

Registeret kapital

150.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-