CHRISTE SHIPPING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jun. 2007
 • CVR 30556011

Virksomheden CHRISTE SHIPPING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København K. De blev etableret i 28. juni 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 76.095 DKK, mens den i 2022 var på 19.960 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -740.425 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-740’ DKK

-129%

Egenkapital

1.381’ DKK

-67%

Omsætning

-

Resultat før skat

-740’ DKK

-129%

Årets resultat

2023-740.425 DKK
20222.590.578 DKK
20211.343.184 DKK
2020314.857 DKK
201941.480 DKK
2018-75.473 DKK
2017-116.945 DKK
2016-69.518 DKK
20158.500 DKK
2014-94.021 DKK
2013-34.044 DKK
2012-39.541 DKK

Likviditetsgrad

1.420 %

-55%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

93 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.486’ DKK

-65%

Bruttofortjeneste

76’ DKK

+281%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.486’ DKK

-58%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  76’
  -
  -
  -
  -
  79’
  -895’
  -
  -817’
  -740’
  -
  -740’
  -
  -740’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.486’
  1.486’
  1.486’
  125’
  1.256’
  -
  -
  1.381’
  -
  1.381’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  105’
  105’
  1.486’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CHRISTE SHIPPING ApS 28.06.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Nørre Søgade 49 · DK-1370 København K 16.05.2016
Esplanaden 5A · DK-1263 København K 02.07.2015 15.05.2016
Eckersbergsgade 44 · DK-2100 København Ø 11.12.2013 01.07.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 28.06.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-01-16 16.01.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.06.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af en direktør alene. 16.01.2009

Direktører

Navn Fra Til
Lars Christensen 28.06.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Christensen 28.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CHRISTE SHIPPING ApS

Nørre Søgade 49
1370 København K

CVR

30556011

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juni 2007

P-nummer

1013409702

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

53565690

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive rederivirksomhed i Danmark og udlandet samt handel og investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller