BODAL HOLDING AF 2007 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. apr. 2007
 • CVR 30499565

Virksomheden BODAL HOLDING AF 2007 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Risskov. De blev etableret i 3. april 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -787.909 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Ronni Bruun Bodal.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-788’ DKK

-135%

Egenkapital

17.527’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-247’ DKK

-110%

Årets resultat

2022-787.909 DKK
20212.265.201 DKK
2020100.593 DKK
20193.048.689 DKK
20181.949.183 DKK
2017-3.683.822 DKK
20161.989.725 DKK
20154.414.467 DKK
20143.571.050 DKK
2013-125.384 DKK
20127.410.934 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-11 %

-185%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

87 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

20.059’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

2.532’ DKK

-6%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  27’
  -2.230’
  2.695’
  -712’
  -
  1.982’
  -247’
  -
  -247’
  -541’
  -788’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  288’
  -
  -
  288’
  288’
  -
  -
  2.021’
  -
  17.321’
  -
  20.059’
  125’
  17.284’
  118’
  -
  17.527’
  -
  17.527’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.000’
  -
  -
  -
  541’
  8’
  -
  532’
  20.059’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BODAL HOLDING AF 2007 ApS 03.04.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Elmevej 7 · DK-8240 Risskov 12.02.2015
Skolebakken 5 · DK-8000 Aarhus C 16.07.2012 11.02.2015
Tage-Hansens Gade 7 · DK-8000 Aarhus C 01.02.2008 15.07.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2018
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2017
980000 Uoplyst 03.04.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-04-03 03.04.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.04.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 03.04.2007

Direktører

Navn Fra Til
Ronni Bruun Bodal 03.04.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ronni Bruun Bodal 03.04.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BODAL HOLDING AF 2007 ApS

Elmevej 7
8240 Risskov

CVR

30499565

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. april 2007

P-nummer

1013193807

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller