EJENDOMSSELSKABET HUNDERUPGADE 3 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. apr. 2007
 • CVR 30497074

Virksomheden EJENDOMSSELSKABET HUNDERUPGADE 3 ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Odense M. De blev etableret i 4. april 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.199 DKK, mens den i 2022 var på -1.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -15.487 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-15’ DKK

+44%

Egenkapital

-1.327’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-28’ DKK

0%

Årets resultat

2023-15.487 DKK
2022-27.671 DKK
202152.287 DKK
202040.118 DKK
201936.117 DKK
2018-29.076 DKK
2017-126.088 DKK
2016-1.305.443 DKK
2015-507.871 DKK
2014195.141 DKK
2013-122.371 DKK
2012-

Likviditetsgrad

1 %

-12%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-12 %

-34%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-13.037 %

-13%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

10’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

10’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -28’
  -
  -28’
  -12’
  -15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  10’
  10’
  125’
  -1.452’
  -
  -
  -1.327’
  -
  -1.327’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.336’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1.337’
  10’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EJENDOMSSELSKABET HUNDERUPGADE 3 ApS 04.04.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Kastanievej 24 · DK-5230 Odense M 15.07.2020
Kastanievej 24 · DK-5230 Odense M 05.09.2019 14.07.2020
Hunderupgade 3 · DK-5230 Odense M 04.04.2007 04.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 04.04.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-11-25 25.11.2014
2007-04-04 04.04.2007 24.11.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 04.04.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 04.04.2007

Direktører

Navn Fra Til
Ann Udesen 04.04.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ann Udesen 04.04.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EJENDOMSSELSKABET HUNDERUPGADE 3 ApS

Kastanievej 24
5230 Odense M

CVR

30497074

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. april 2007

P-nummer

1013188595

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og administrere ejendommen Hunderupgade 3, 5230 Odense M og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-