SPECIALLÆGESELSKABET A.U. HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. apr. 2007
 • CVR 30497031

Virksomheden SPECIALLÆGESELSKABET A.U. HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense M. De blev etableret i 4. april 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 166.482 DKK, mens den i 2022 var på 156.088 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 260.283 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

260’ DKK

+300%

Egenkapital

3.161’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

306’ DKK

+335%

Årets resultat

2023260.283 DKK
2022-129.993 DKK
2021366.251 DKK
2020286.281 DKK
2019269.768 DKK
2018232.322 DKK
2017-120.610 DKK
2016-1.558.429 DKK
2015-373.337 DKK
20142.256.667 DKK
2013-890.495 DKK
2012-

Likviditetsgrad

4.641 %

-27%
God

Afkastningsgrad

5 %

0%
Svag

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.172’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

166’ DKK

+7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

511’ DKK

-27%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  166’
  -
  -
  -
  166’
  0
  -
  26’
  27’
  306’
  -
  306’
  -46’
  260’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.661’
  2.661’
  -
  -
  9’
  2’
  494’
  511’
  3.172’
  125’
  2.977’
  59’
  -
  3.161’
  -
  3.161’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  11’
  3.172’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SPECIALLÆGESELSKABET A.U. HOLDING ApS 04.04.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Kastanievej 24 · DK-5230 Odense M 15.07.2020
Kastanievej 24 · DK-5230 Odense M 31.03.2017 14.07.2020
Kastanievej 24 · DK-5230 Odense M 04.04.2007 30.03.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 04.04.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-10-02 02.10.2015
2007-04-04 04.04.2007 01.10.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 04.04.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 04.04.2007

Direktører

Navn Fra Til
Ann Udesen 04.04.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ann Udesen 04.04.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SPECIALLÆGESELSKABET A.U. HOLDING ApS

Kastanievej 24
5230 Odense M

CVR

30497031

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. april 2007

P-nummer

1013188498

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er eje aktier/anparter i datterselskaber, formueadministration og hermed beslægtet virksom-hed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-