STUHR INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. apr. 2007
 • CVR 30494946

Virksomheden STUHR INVEST ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Helsinge. De blev etableret i 3. april 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -23.112 DKK, mens den i 2022 var på -24.475 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.075.005 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.075’ DKK

+253%

Egenkapital

12.135’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.377’ DKK

+256%

Årets resultat

20231.075.005 DKK
2022-703.990 DKK
20211.963.498 DKK
20201.311.781 DKK
20191.719.422 DKK
2018-261.896 DKK
2017867.159 DKK
20161.378.148 DKK
20151.150.756 DKK
20141.398.051 DKK
20131.177.651 DKK
2012829.529 DKK

Likviditetsgrad

19.519 %

+3%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+11%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

12.196’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-23’ DKK

+6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

12.045’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -23’
  -
  -
  -
  -23’
  1.969’
  -565’
  -4’
  1.401’
  1.377’
  -
  1.377’
  -302’
  1.075’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  151’
  -
  -
  151’
  151’
  -
  -
  -
  3’
  437’
  12.045’
  12.196’
  125’
  11.610’
  400’
  -
  12.135’
  -
  12.135’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  42’
  -
  -
  -
  18’
  -
  62’
  12.196’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STUHR INVEST ApS 03.04.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Kirkebjergvej 26 · DK-3200 Helsinge 03.04.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.01.2014
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2013
980000 Uoplyst 03.04.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-03-14 14.03.2015
2007-04-03 03.04.2007 13.03.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.04.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 03.04.2007

Direktører

Navn Fra Til
Gitte Stuhr 03.04.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gitte Stuhr 07.04.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STUHR INVEST ApS

Kirkebjergvej 26
3200 Helsinge

CVR

30494946

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. april 2007

P-nummer

1013180535

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og finansiel virksomhed efter direktionens nærmere bestemmelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller