FLEMMING LAIGAARD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. mar. 2007
 • CVR 30486021

Virksomheden FLEMMING LAIGAARD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ebeltoft. De blev etableret i 28. marts 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.382 DKK, mens den i 2021 var på -13.998 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 214.094 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

214’ DKK

+69%

Egenkapital

575’ DKK

+21%

Omsætning

-

Resultat før skat

205’ DKK

+73%

Årets resultat

2022214.094 DKK
2021126.937 DKK
2020176.716 DKK
2019100.072 DKK
201874.030 DKK
2017165.741 DKK
2016-185.129 DKK
2015-110.801 DKK
2014-38.401 DKK
2013122.670 DKK
2012-924.357 DKK

Likviditetsgrad

88 %

-36%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

64 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

901’ DKK

+28%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+26%

Gældsforpligtelser

326’ DKK

+44%

Tilgodehavende

276’ DKK

+62%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  -
  -33’
  249’
  215’
  205’
  -
  205’
  -9’
  214’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  625’
  -
  -
  625’
  625’
  -
  -
  -
  -
  276’
  276’
  901’
  50’
  145’
  118’
  -
  575’
  -
  575’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  111’
  -
  -
  -19’
  9’
  -
  314’
  901’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FLEMMING LAIGAARD HOLDING ApS 28.03.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Bygvangen 5 · DK-8400 Ebeltoft 28.03.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2012
980000 Uoplyst 28.03.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-28 28.06.2021
2016-01-18 18.01.2016 27.06.2021
2007-03-28 28.03.2007 17.01.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.06.2021
125.000 DKK 28.03.2007 27.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.03.2007

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Munk Laigaard 28.03.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Munk Laigaard 28.03.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FLEMMING LAIGAARD HOLDING ApS

Bygvangen 5
8400 Ebeltoft

CVR

30486021

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. marts 2007

P-nummer

1013159781

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for helt eller delvist ejede datterselskaber, hvis formål er at drive automobilværksted og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej