FALCK JENSEN EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. mar. 2007
 • CVR 30361954

Virksomheden FALCK JENSEN EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Kgs. Lyngby. De blev etableret i 14. marts 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -2.500 DKK, mens den i 2022 var på -2.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.500 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

0%

Egenkapital

-343’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-2.500 DKK
2022-2.500 DKK
2021-2.500 DKK
2020-3.000 DKK
20191.019.318 DKK
2018249.494 DKK
2017629.945 DKK
201687.280 DKK
201527.866 DKK
201436.459 DKK
201338.688 DKK
2012-112.850 DKK

Likviditetsgrad

35 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-187 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

183’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

183’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  183’
  -
  -
  183’
  183’
  125’
  -468’
  -
  -
  -343’
  -
  -343’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  526’
  183’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FALCK JENSEN EJENDOMME ApS 14.03.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Louisevej 5 · DK-2800 Kgs. Lyngby 21.05.2017
Søsumvej 10 · DK-3660 Stenløse 14.03.2007 20.05.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 01.01.2008
701200 Køb og salg af fast ejendom for egen regning 14.03.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-11-29 29.11.2017
2007-03-14 14.03.2007 28.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 14.03.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 14.03.2007

Direktører

Navn Fra Til
Jens Christian Falck Jensen 14.03.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Christian Falck Jensen 14.03.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FALCK JENSEN EJENDOMME ApS

Louisevej 5
2800 Kgs. Lyngby

CVR

30361954

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. marts 2007

P-nummer

1013136110

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jcfjensen@yahoo.dk

Telefon

27129777

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive han-del og investeringsvirksomhed vedrørende fast ejendom, projekt-udvikling af fast ejendom og an-den hermed forbunden virksom-hed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-